Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Зміна больової чутливості щурів під впливом гіпокінетичного стресу (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ЗАЯЧНИКОВА ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА УДК 591.1: 6116.8-009.7 Зміна больової чутливості щурів під впливом гіпокінетичного стресу 03.00.13 - фізіологія людини і тварин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Сімферополь – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі фізіології людини і тварин та біофізики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Міністерства освіти і науки України Науковий керівник доктор біологічних наук, професор Чуян Олена Миколаївна, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, завідувач кафедри фізіології людини і тварин та біофізики Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Макарчук Микола Юхимович, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка доктор медичних наук, професор Євстафьєва Олена Володимирівна, завідувач кафедри нормальної фізіології Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського Захист відбудеться “28” вересня 2007 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.051.04 у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського за адресою: 95007, Україна, Крим, м. Сімферополь, пр. Ак. Вернадського, 4. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського за адресою: 95007, м. Сімферополь, пр. Ак Вернадського, 4. Автореферат розісланий "23" серпня 2007 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 52.051.04 Хусаінов Д.Р. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Біль є надзвичайно складним феноменом, що утворюється переплетенням анатомічного, психічного, фізіологічного, біохімічного і соціального компонентів, кожний із яких включає цілу низку складових елементів (Калюжний Л.В., 1984; Брагін Є.О., 1991; Вейн О.М., 2001). Експериментальне дослідження болю у людей натрапляє на численні труднощі. По-перше, практично всі стимули, що ушкоджують тканину, викликають біль, тому не можна виділити якийсь один стимул, адекватний для болю. По-друге, у зв'язку з суб'єктивною оцінкою інтенсивності болю людиною багато аспектів кількісного визначення больової чутливості не досліджено. Крім того, інтенсивність больових реакцій залежить не тільки від величини стимулу, але і від функціонального стану організму. Наприклад, в екстремальних ситуаціях емоційного стресу (нещасний випадок) людина може і зовсім не відчути болю. Вирішенню даних проблем можуть сприяти, з одного боку, експерименти на тваринах, які дозволяють кількісно оцінити інтенсивність болю за відсутності психогенного чинника, що супроводжують дослідження больових реакцій у людини, а, з іншого боку, вивчити модифікуючу дію різних чинників, у тому числі і стресових, на больову чутливість. Одним із широко поширених стрес-факторів є гіпокінезія (ГК, обмеження рухливості), яка викликає розвиток ГК стресу і характеризується низкою специфічних і неспецифічних змін у функціонуванні практично всіх органів і систем організму: структурними і функціональними порушеннями кістково-м'язового апарату (Оганов В.С., Шнайдер В.С., 1997; Золотова-Гайдамака Н.В., 2003; Оганов В.С., 2003), змінами функцій нервової (Воропанова Л.С. та ін., 1993; Гриневич В.В. та ін., 1993; Федоров І.В 1980; Федоров Б.М., 1991), симпатоадреналової (САС), гіпоталамо-гіпофізарно-наднирково систем (ГГНС) (Коваленко О.О., Гуровський Н.Н., 1980; Малигіна В.І., 1989; Чуян О.М., Заячникова Т.В., 2005), серцево-судинної (Кротов В.П., Тромбовецький Є.В., 1992; Боер В.А., 1993; Інчина В.І. та ін., 1997), травної (Смирнов К.В., 1990), дихальної систем, метаболічними зрушеннями (Ханіна Н.А та ін., 1997; Ковальов О.М., 2002), зниженням неспецифічної резистентності та імунореактівності, зміною прооксидантно/антиоксидантної рівноваги, поведінкових реакцій, розвитком десинхронозу (Чуян О.М., 2004; Шишко О.Ю., 2005) та ін. ГК є важливою проблемою медицини, оскільки лікування багатьох

Скачати безкоштовно цей реферат: "Зміна больової чутливості щурів під впливом гіпокінетичного стресу (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати