Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Застосування ультразвуку в комплексному лікуванні хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ РАЧИБА Ольга Олександрівна УДК: 616. 12 – 008. 331. 1 – 085. 837 Застосування ультразвуку в комплексному лікуванні хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію 14. 01. 33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі фізіотерапії та курортології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Роздільська Ольга Миколаївна, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, професор кафедри фізіотерапії та курортології. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, Торохтін Олександр Михайлович, Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України, головний науковий співробітник клінічного відділу; доктор медичних наук, професор Каладзе Микола Миколайович, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії й фізіотерапії факультету післядипломної освіти. Провідна установа: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра неврології та медичної реабілітації. Захист дисертації відбудеться “26”червня 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.608.01 Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України. Адреса: 65014, Одеса, Лермонтовський пров., 6 З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології за адресою: 65014, Одеса, Лермонтовський пров., 6. Автореферат розісланий “24”травня 2007 р. Вчений секретар спеціалізованої Вченої Ради, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Дмитрієва Г.О. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. На сьогодні проблема вдосконалення методів лікування і реабілітації хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) є актуальною, соціально значимою як в Україні, так і за кордоном (Алмазов В.А. и др., 2000; Коваленко В.Н. и др., 2001; Smith D.N., 2002; Neutel J. et al., 2003). Згідно з офіційними даними МОЗ України, у 2003 році в Україні зареєстровано понад 10 млн. людей з АГ, що потребує розробки ефективних методів лікування цих хворих (Кузько Н.В. и др., 2004; Загородний М.І., Свінціцький А.С., 2005). АГ поза залежності від генезу та форми, як правило, носить хронічний прогресуючий характер і не має зворотного розвитку, а застосування фармакологічної терапії лише уповільнює темпи її прогресування, зменшує імовірність або ступінь прояву ускладнень (Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я., 2000; Лутай М.І., 2003; Folkow B., 2000; Amerena J., Pappas S., Quellet J.P., 2002). Розроблені і прийняті в сучасній кардіології рекомендації з комбінованої та етапної терапії АГ містять у собі послідовне та (або) поєднане застосування патогенетично обґрунтованих медикаментозних препаратів (Кобалава Ж.Д., Котовская Ю.В., 2001; Белоусов Ю.Б., Егорова Н.А., Сидоренко Б.А. и др., 2005; Forclaz R.A. et al., 2003; Ragot S. et al., 2003). Вибір препарату і тактика лікування хворих залежать від стадії АГ, рівня підвищення артеріального тиску (АТ), характеру клінічного перебігу та її форми, виразності та клінічних проявів ускладнень, наявності та якості супутньої патології (Свищенко Е.П., Коваленко В.Н., 2001; Денисюк В.И., 2002; Asmar R. et al., 2002; Hankey G.J., 2003). Разом з цим, проблема раціональної терапії та необхідність попередження можливих ускладнень медикаментозної терапії, у тому числі тих, котрі проявляються порушенням функції серцево-судинної системи (ССС), є вельми складною, особливо у випадках необхідності сустентанційної терапії хронічних захворювань (Амосова Е.Н. и др., 1991; Ангелуца И.А и др., 1992; Залялова З.А.,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Застосування ультразвуку в комплексному лікуванні хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати