Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Застосування резонансної магніто-квантової терапії у відновлювальному лікуванні хворих з неврологічними синдромами поперекового остеохондрозу на шпита / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НДІ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ Тещук Віктор Йосипович УДК 616.711-003.84-009.7:615.847.8 Застосування резонансної магніто-квантової терапії у відновлювальному лікуванні хворих з неврологічними синдромами поперекового остеохондрозу на шпитальному етапі 14.01.33 — медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса — 2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі загальної практики та медичної реабілітації Одеського державного медичного університету МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Шмакова Ірина Петрівна, Одеський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри загальної практики та медичної реабілітації Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Єжов Володимир Володимирович, Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри фізіотерапії доктор медичних наук, професор Лисенюк Віктор Павлович, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри неврології та медичної реабілітації Захист відбудеться 21 грудня 2007 р. о 10-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.608.01 Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України (65014, Одеса, Лермонтовський пров., 2). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України за адресою: 65014, Одеса, Лермонтовський пров., 2. Автореферат розісланий 20 листопада 2007 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Г. О. Дмитрієва ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми зумовлена тим, що вертеброгенні захворювання попереково-крижового відділу периферичної нервової системи (рефлекторні й корінцеві синдроми) є широко розповсюдженими. Зустрічаючись переважно в людей молодого та середнього віку, призводячи до тимчасової непрацездатності, зазначена патологія спричинює значні медико-соціальні збитки, являючи собою одну з актуальних проблем сучасної неврології (Лиманский Ю. П. и соавт., 1988; Корж А. А. и соавт., 1999; Скоромец А. А. и соавт., 2001; Соков Л. П., 2002; Довгий І. Л., 2003; Попелянський Я. Ю., 2003; Штульман Д. Р., 2003; Епифанов В. А., Епифанов А. В., 2004; Кузнецов В. Ф., 2004; Мачерет Є. Л. і співавт., 2006; Силантьєв К., 2007; Oldervoll L.M. et al., 2001; Caroll L. et al., 2002). Проведені дослідження свідчать про те, що ефективність лікування хворих із неврологічними синдромами поперекового остеохондрозу може бути підвищена за рахунок комплексного застосування медикаментозної терапії й фізичних факторів з урахуванням основних ланок патогенезу захворювання (Тищенко В. Я. и соавт., 1989; Шмакова І. П. та співавт., 1997; Мачерет Є. Л. і співавт., 2001; Хвисюк Н. И. и соавт., 2002; Самосюк І. З. та співав., 2004; Ежов В. В., Андрияшек Ю. И., 2005; Morris C.E., 1999; Maigne J.Y. et al., 2000). Аналіз літератури підтверджує той факт, що в існуючих способах лікування хворих із неврологічними синдромами поперекового остеохондрозу реалізуються не всі шляхи підвищення ефективності впливу, оскільки не завжди враховуються найважливіші ланки патогенезу, а також можливості саногенетичного впливу фізичних факторів у вигляді сучасних високоефективних технологій (Стрелкова Н. И., 1991; Улащик В. С., 1998; Богатырева Т.В., 1999; Самосюк І. З. та співавт, 2004; Лобода М.В., Бабов К.Д. и соавт., 2007). Для неврологічних синдромів поперекового остеохондрозу характерні порушення з боку сегментарно-периферичного нейромоторного апарату, що підтверджується результатами електронейроміографічного (ЕНМГ) дослідження. Разом з тим, у літературі недостатньо представлені дані про використання у хворих із неврологічними синдромами поперекового остеохондрозу комплексного ЕНМГ-підходу для оцінки

Скачати безкоштовно цей реферат: "Застосування резонансної магніто-квантової терапії у відновлювальному лікуванні хворих з неврологічними синдромами поперекового остеохондрозу на шпита"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати