Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Застосування пародонтальних плівок з метронідазолом і міконазолом для лікування захворювань пародонту (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Інститут стоматології Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Коритнюк Олексій Ярославович УДК 615.012.8 -616.002153 -616.314.17 - 008.1 Застосування пародонтальних плівок з метронідазолом і міконазолом для лікування захворювань пародонту 14.01.22 - стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті стоматології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Білоклицька Галина Федорівна, Інститут стоматології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, кафедра терапевтичної стоматології, завідувач Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Політун Антоніна Михайлівна, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра терапевтичної стоматології, професор доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Мащенко Ігор Сергійович, Дніпропетровська державна медична академія, кафедра терапевтичної стоматології, завідувач Провідна установа : Українська медична стоматологічна академія МОЗ України (м. Полтава). Захист відбудеться "31" січня 2006р. о 13 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради К 26.613.09 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04050, м. Київ, вул. Пімоненка, 10-А. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Автореферат розісланий „28” грудня 2005 р. Учений секретар Спеціалізованої вченої ради Т.М.Волосовець ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Висока розповсюдженість генералізованого пародонтиту (ГП), тяжкість перебігу, підвищення кількості ускладнених форм, стійких до існуючих методів лікування, вказують на актуальність пошуку нових підходів для його лікування (Т.А. Петрушанко, 2000; Г.Ф. Белоклицкая, 2000, 2004; В.Ф. Куцевляк, 2003; Н.Ф. Данилевский, 2003; И.С. Мащенко, 2002, 2003; А.В. Самойленко, 2004). З літературних даних витікає, що серед провідних етіологічних факторів ризику виникнення генералізованого пародонтиту є мікроорганізми та продукти їх життєдіяльності - токсини та ендотоксини, ферменти агресії, накопичення яких над- і особливо, під- епітеліальним прикріпленням до зуба призводить до виникнення вогнища запалення (И.С. Мащенко, 2002, 2003; Безрукова И.В.,2004; Ю.Г.Чумакова, 2004). В останні роки все частіше зустрічаються дані по ускладненому перебігу ГП у зв'язку зі зростанням ступеня обсіменіння пародонтальних кишень (ПК) грибами роду Candida (Т.Д.Павлюк, 2002; А.М.Политун, Т.Д.Павлюк, 2005; J.Vinkelhoff, 1996). При дослідженні вмісту ПК виявляють дріжджоподібні гриби, серед яких переважають штами роду Candida albicans, тоді як інші види: Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida pseudotropicalis зустрічаються менш часто та переважно в асоціаціях з Candida albicans (В.Г. Кубась, Н.А.Чайка, 1994; М.С.Кордис, Г.С. Чучмай, А.Я. Акимова 1998). Відомо, що порушення імунологічної резистентності організму є одним із сприяючих чинників, на фоні якого можлива патогенізація сапрофітної мікрофлори пародонтальних кишень та розвиток, зокрема, грибів роду Candida. Наявність цих грибів у ПК навіть при відсутності характерних клінічних проявів не тільки підтримує, а й ускладнює перебіг патологічного процесу в тканинах пародонту (Т.В. Баглык, Л.Л. Давтян, А.Ф. Пиминов та ін., 1996). Для зменшення патогенного впливу мікрофлори субгінгівальної бляшки широко використовують антибактеріальні засоби, серед яких, вже традиційними, є антисептики, сульфаніламіди та антибіотики. Важливе місце в лікуванні хворих на ГП займає метронідазол, що проявляє високу антибактеріальну активність по відношенню до анаеробної та аеробної мікрофлори, до яких належать і пародонтопатогени (К. Лемахин, Э. Хельвич, 1999; Т.Н.Модина, 2003; А.В. Грудянов, И.В.

Скачати безкоштовно цей реферат: "Застосування пародонтальних плівок з метронідазолом і міконазолом для лікування захворювань пародонту (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати