Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Західний квітковий трипс frankliniella occidentalis pergande (thysanoptera: thripidae) як структурний елемент закритих екосистем України (автореферат / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СЛОБОДЕНЮК ОКСАНА ІВАНІВНА УДК 574.4:595.731(477) Західний квітковий трипс frankliniella occidentalis pergande (thysanoptera: thripidae) як структурний елемент закритих екосистем України 03.00.16 – екологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук ДНІПРОПЕТРОВСЬК – 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана у відділі мобілізації рослинних ресурсів Донецького ботанічного саду НАН України Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Барановський Михайло Миколайович, Білоцерківський державний аграрний університе, ректор. Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Серебряков Валентин Валентинович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра зоології, завідувач; кандидат біологічних наук, доцент Бригадиренко Віктор Васильович, Дніпропетровський національний університет, кафедра зоології та екології, доцент Провідна установа: Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк) Захист відбудеться „22” березня 2006 р. о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового вченого ступеня доктора біологічних наук у Дніпропетровському національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13, університет, корп. 17, біолого-екологічний факультет, ауд. 611. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8. Автореферат розіслано „22” лютого 2006 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат біологічних наук, доцент А.О. Дубина ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Протягом останніх десятиріч набула актуальності проблема дослідження статусу трипсів як структурного елемента екосистем закритого ґрунту. Це зумовлено тим, що інтродуковані види трипсів є особливо небезпечними шкідниками рослин та характеризуються здатністю до перенесення вірусних захворювань овочевих і декоративних культур. Інформація про видовий склад трипсів екосистем закритого ґрунту та синекологічні особливості домінантних видів є фрагментарною, що й зумовило мету нашого дослідження. Вивчення біологічного різноманіття трипсів різних екосистем, екології поширення фітовірусів у штучних екосистемах завдяки векторним видам трипсів, особливостей пристосувань популяцій різних видів трипсів до дії несприятливого впливу патогенів – один з головних напрямів сучасних екологічних досліджень. Актуальними є дослідження Frankliniella occidentalis Pergande (Thysanoptera: Thripidae) як важливого структурного елемента екосистем закритого ґрунту України, оскільки саме цей вид, за результатами наших досліджень, домінує в умовах захищеного ґрунту та шкодить овочевим і декоративним культурам штучних екосистем. Frankliniella occidentalis Pergande (Thysanoptera: Thripidae) з’явився в Європі у 1983 році, що дало підставу для проведення досліджень багатьма вченими Європи та Азії. Властивості популяцій західного квіткового трипса та його шкідливості в різних біоценозах Західної Європи вивчали D.E. Bailey (1956), K.L. Robb (1989), M. Steiner (1990). W.R. Allen (1986), L.Mound (1996), D.E Ullman (1992) довели здатність західного квіткового трипса до перенесення вірусних патогенів. Ідентифікаційні ознаки цього виду трипсів, виявленого у фітоценозах України, вивчали М.М. Барановський (2000, 2002) та В.О. Дульгерова (2004). Дослідження біології, синекологічних особливостей формування трофічних угруповань, зміни структури популяцій під впливом антропогенннх факторів, дослідження взаємозв’язку в системі “вектор – рослина-господар” та екологічних особливостей векторних властивостей цього виду трипсів як структурного елемента екосистем закритого ґрунту є необхідним для з’ясування ролі шкідників у їх формуванні та для планування заходів регулювання чисельності комах і розповсюдження вірусних інфекцій. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконані у відповідності з тематичним планом наукових досліджень за програмами: – українсько-нідерландського проекту senter project pso 0/ua/4/22-dalsem (Orientation protected cultivation’s for Ukrainian horticulturists); – спільного

Скачати безкоштовно цей реферат: "Західний квітковий трипс frankliniella occidentalis pergande (thysanoptera: thripidae) як структурний елемент закритих екосистем України (автореферат"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати