Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

No-залежні процеси в печінці та їх зв’язок з моноцитарно-ендотеліальними асоціаціями при хронічній гіперімунокомплексемії (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Міністерство охорони здоров’я України Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського КАЧМАРСЬКА МАРТА ОЛЕГІВНА УДК: 616-092.19-008.61:(616.13/.16-018.74+616.155.33) No-залежні процеси в печінці та їх зв’язок з моноцитарно-ендотеліальними асоціаціями при хронічній гіперімунокомплексемії 14.03.04 – Патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Тернопіль – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Бідюк Мартин Миколайо- вич, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри патологічної фізіології. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Гоженко Анатолій Іванович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри загальної і клінічної патофізіології доктор медичних наук, старший науковий співробітник Коляда Тетяна Іванівна, Харківський науково-дослідний інститут мікробіології та імунології імені І.І.Мечнікова АМН України, завідувач відділу імунології Провідна установа: Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України (відділ імунології та цитотоксичних сироваток), м.Київ Захист відбудеться 30 вересня 2005 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1) З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 12) Автореферат розісланий 27 серпня 2005 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор медичних наук, професор Я.Я.Боднар ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. В умовах сьогоднішньої гіпералергізації населення і дедалі ширшого розповсюдження аутоімунних захворювань, одним із важливих і мало досліджених аспектів сучасної імунопатології та алергології є вивчення імунокомплексного ураження організму. На даний час вивчення хвороб, в основі розвитку яких лежить патогенна дія імунних комплексів, привертає увагу багатьох дослідників. Показано роль імунних комплексів і нейтрофілів у формуванні судинно-запальних процесів, їх участь в пошкодженні ендотеліальних клітин (Wilson C., Dixon F., 1976; Бідюк М. та ін., 1997; Возіанова Ж.І. та ін., 2000; Shushakova N. et al., 2002; Goedvolk C.A. et al., 2003; Kari J.A., 2003; Nakajama A. et al., 2003; Suzuki Y. et al., 2003). Взаємодія клітин крові і судинної стінки є початковим і дуже важливим фактором розвитку патологічних процесів, в основі яких лежать імунокомплексні механізми, (Ройт А., Бростофф Дж. Мейл Д., 2000; Долгих В.Т., 2001) і активну роль при цьому відіграє система оксиду азоту і циклічних нуклеотидів (Коцюруба А.В. та ін., 2000). Важливим фактором елімінації циркулюючих імунних комплексів є фагоцитоз, коли імунні комплекси, активуючи комплемент, приєднують компоненти комплементу і фагоцитуються мононуклеарними клітинами (Дранник Г.Н., 1999, Ройт А., Бростофф Дж. Мейл Д., 2000). Одним з основних ефекторних органів мононуклеарної системи, яка захоплює і елімінує імунні комплекси, є печінка (Ройт А., Бростофф Дж. Мейл Д., 2000). Враховуючи те, що печінка є кліренсним органом і має досить розвинену судинну сітку, то питання впливу хронічної гіперімунокомплексемії на її морфофункціональний стан є важливим. Особливу увагу при вивченні цього питання привертає обмін L-аргініну, а саме NO-залежні механізми його метаболізму, оскільки оксид азоту є активатором фагоцитозу (Виноградов Н.А., 1998; Бондаренко В.М. та ін., 1999; Гоженко А.И. и др., 2001; Братусь В.В., 2003; Bogdan C., 1997). На сьогодні відомо, що молекула оксиду азоту володіє широким спектром біорегуляторної дії і опосередковує такі фундаментальні процеси організму, як міжклітинна комунікація, нейротрансмісія, вазодилятація

Скачати безкоштовно цей реферат: "No-залежні процеси в печінці та їх зв’язок з моноцитарно-ендотеліальними асоціаціями при хронічній гіперімунокомплексемії (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати