Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

NO-залежні механізми окиснювальних процесів і гемокоагуляції за умов експериментального атерогенезу на тлі хронічної інтоксикації нітратом натрію (авт / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Щиров Олександр Вікторович УДК 616-092.18:615.916’175 NO-залежні механізми окиснювальних процесів і гемокоагуляції за умов експериментального атерогенезу на тлі хронічної інтоксикації нітратом натрію 14.03.04 – патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вищому державному навчальному закладі України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України (м. Полтава). Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Костенко Віталій Олександрович, Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України (м. Полтава), завідувач кафедри патологічної фізіології. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Сімонова Лариса Іванівна Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України, (м. Харків), керівник лабораторії патофізіології і експериментальної терапії радіаційних уражень; доктор медичних наук, професор Атаман Олександр Васильович, Сумський державний університет МОН України, завідувач кафедри нормальної і патологічної фізіології. Захист відбудеться 13 березня 2008 р. о 13 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного медичного університету (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4). Автореферат розісланий 11 лютого 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат медичних наук, доцент О.Ю. Степаненко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. В наш час атеросклероз вийшов на перше місце серед причин утрати працездатності, інвалідності та смертності населення багатьох країн, далеко випередивши за частотою онкологічні захворювання, нещасні випадки та травми. У 2005 році загальна смертність населення України від атеросклерозу склала понад 330 тис., що на 8,1 % більше, ніж у 1999 році (Ломаковский А.Н., 2007; Маловичко И.С., Сулиман Ю.В., 2007). Одним з нових і найбільш багатообіцяючих напрямків у з’ясуванні патогенезу атеросклерозу є дослідження ролі сполук ендотеліального походження (Мойбенко О.О. та співавт., 2004; Ignarro L.J., Napoli C., 2005; Марков Х.М., 2005–2007). Серед них найбільшу популярність має оксид азоту (NO). Останнім часом встановлена антиатерогенна дія цієї сполуки. Крім впливу на судинний тонус NO модулює звільнення вазоактивних медіаторів, пригнічує адгезію лейкоцитів, бере участь у регуляції ремоделювання судинної стінки, зменшує експресію прозапальних генів (Marks D.S. et al., 1995; Kelly R.A. et al., 1996; Братусь В.В., 2003), пригнічує активацію, секрецію, адгезію й агрегацію тромбоцитів, спричинює гіпокоагуляційні зміни, підвищує фібринолітичну активність плазми крові (Гоженко А.І. та співавт., 2000; Котюжинська С.Г., 2003; Jung F. et al., 2003). Він обмежує міграцію і проліферацію гладеньком’язових клітин (Kazuhiro S., Michel Т., 1997; Napoli C. et al., 2006). Відмічається, що в атеросклеротично змінених судинах порушена регуляція функції ендотелію (Gilligan D.M. et al., 1994; Сагач В.Ф. та співавт., 2000; Мойбенко О.О. та співавт., 2004). Проте в останні роки одержано численні дані про небажану дію надлишкової кількості NO на судинну стінку, зокрема пов’язану з його цитотоксичним та апоптотичним впливом, пригніченням за принципом негативного зворотного зв’язку активності ендотеліальної NO-синтази, взаємодією оксиду азоту з активними формами кисню з утворенням високореактивного пероксинітриту (Juliet P.A. et al., 2003; Boyle J.J., 2005). Поряд з цим залишаються недостатньо дослідженими зміни окиснювальних процесів та гемокоагуляції в організмі ссавців, зокрема, залежні від активності NO-синтаз, при надлишковому утворенні оксиду азоту з екзогенних попередників (нітрат- та нітрит-іонів). Не вивчалися за цих умов особливості патогенезу атеросклерозу.

Скачати безкоштовно цей реферат: "NO-залежні механізми окиснювальних процесів і гемокоагуляції за умов експериментального атерогенезу на тлі хронічної інтоксикації нітратом натрію (авт"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати