Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Наукове обгрунтування організаційно-методичного забезпечення ефективної діяльності персоналу підприємств фармацевтичної галузі (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. Шупика КРАСНЯНСЬКА Тетяна Миколаївна УДК: 614.2:615.1:330.47 Наукове обгрунтування організаційно-методичного забезпечення ефективної діяльності персоналу підприємств фармацевтичної галузі 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Київ - 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі організації і економіки фармації Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика Міністерства охорони здоров'я України. Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор ЗАГОРІЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, завідувач кафедри промислової фармації Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор ТРОХИМЧУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ Одеський державний медичний університет, завідувач кафедри організації та економіки фармації доктор фармацевтичних наук, професор КАБАЧНА АЛЛА ВАСИЛІВНА Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра менеджменту та економіки в сімейній медицині Провідна установа: Запорізький державний медичний університет МОЗ України, кафедра управління та економіки фармації, м.Запоріжжя Захист відбудеться "__7___" _квітня___ 2006 р. о 1100 годині на засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.613.04 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9). Автореферат розісланий "__3__" __березня__ 2006 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Пилипчук Л.Б. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Необхідність ретроспективного аналізу подій на фармацевтичному ринку та інтерполяція до сучасного стану медикаментозного забезпечення населення зумовлена соціально-економічною ситуацією, вимогами Уряду України щодо реформування фармацевтичної галузі в цілому та конкретно взятого суб’єкта діяльності зокрема. Одним із головних пріоритетів в реалізації державної політики фармацевтичного сектору охорони здоров’я України є реформування системи перманентної підготовки, перепідготовки, вдосконалення, атестації (сертифікації) персоналу відповідно до вимог GMP, GPP, GDP ЄС та раціонального їх розміщення, використання, чіткого визначення їх функцій, обов’язків, професійних вимог та освітнього рівня від робітника найпростіших професій, технічних службовців, фахівців, професіоналів до керівників, зайнятих у сфері створення, виробництва та реалізації лікарських засобів. Усе це дозволяє мінімізувати дублювання функцій у виробничому процесі, чітко визначити обсяги та вимоги до знань, вмінь персоналу, підвищити мотивацію до навчання, перепідготовки, вдосконалення та сертифікації кадрів, розробки спеціальних навчальних програм для задоволення професійних запитів на сучасному рівні. Кадри, їх знання, кваліфікація, обов’язки і особиста відповідальність згідно з кваліфікаційними характеристиками, гарантують ефективність роботи підприємства та якість їх продукції. Однак існує проблема, яка полягає у тому, що в Україні до цього часу не розроблені кваліфікаційні характеристики, не виписані вимоги до рівня освітянських знань (обсягів знань), не означені обов’язки персоналу підприємств промислової фармації та деяких інших нововведених професій за посадою, напрямом роботи, стажем, професією (спеціальністю). А тому їх не внесено до Класифікатора Професій (КП) ДК 003-95. Зазначену проблему неможливо вирішити без комплексного підходу у вивченні та науково-теоретичному обґрунтовуванні суттєвих змін специфіки фармацевтичної діяльності, втілення Болонського процесу щодо навчання впродовж життя, розробки кваліфікаційних характеристик (нового покоління) та внесення професій, посад працівників аптек, промислової фармації, “Уповноважених осіб” (УО) з контролю якості лікарських засобів до Державного Класифікатора Професій ДК 003-95. Разом з тим до цього часу ці проблеми в Україні не розв’язані, деякі з них частково вирішені. Цим і зумовлюється актуальність обраної теми дисертаційної роботи. Зв'язок роботи з науковими

Скачати безкоштовно цей реферат: "Наукове обгрунтування організаційно-методичного забезпечення ефективної діяльності персоналу підприємств фармацевтичної галузі (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати