Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

NADH-Залежна монооксигеназна система мікросом печінки тварин при дії іонізуючого випромінювання та аліментарних факторів (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н. КАРАЗІНА Ткаченко Валентина Миколаївна УДК 577.15.03.04 NADH-Залежна монооксигеназна система мікросом печінки тварин при дії іонізуючого випромінювання та аліментарних факторів 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: - доктор фізико-математичних наук, професор Товстяк Володимир Васильович, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, завідувач кафедри біологічної і медичної фізики Офіційні опоненти: - доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Мітряєва Наталія Андріївна, НДІ медичної радіології АМН України, зав. відділом радіаційної біології (м. Харків), - доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Розанов Леонід Федорович Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України (м. Харків), провідний науковий співробітник Провідна установа: Львівський національний університет імені Івана Франка (кафедра біохімії) Міністерства освіти і науки України, м. Львів Захист дисертації відбудеться 02.11. 2005 р. о 14_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.17 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи 4, ауд. 3-15. З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи 4. Автореферат розісланий 01 вересня 2005 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради ________________ Падалко В.І. Загальна характеристика роботи Актуальність проблеми. Реальні умови існування сучасної людини характеризуються істотним впливом на організм таких факторів, як: емоційний стрес, несприятливі хімічні (ксенобіотики, лікарські сполуки, харчові добавки та ін.) і фізичні фактори середовища (іонізуюче випромінювання різної природи, статична електрика та ін.), а також різний ступінь оптимальності раціону харчування (забезпеченість необхідними білками, вітамінами і т.д). Ці фактори можуть приводити до значних змін процесів метаболізму, що може викликати появу цілого ряду таких негативних явищ, як захворювання різної етіології, передчасне старіння і т.д. З огляду на важливість і різноманіття функцій, що виконують мембрани в живому організмі, стає зрозумілим, чому ці порушення процесів метаболізму виявляються в першу чергу на рівні структурно-функціонального стану біомембран. Одним з відомих експериментальних підходів до вивчення біомембран є дослідження в конкретних умовах експерименту стану мембранозв’язаних ферментів або ферментних систем. Однією з таких систем є електронтранспортна система мікросом печінки, яка виконує такі найважливіші функції, як метаболізм цілого ряду ендогенних сполук, детоксикація ксенобіотиків, десатурація жирних кислот і ряд інших [А.И. Арчаков, 1975, А.В. Карякин, А.И. Арчаков, 1981, А.И. Арчаков, 1983, В.В. Шуянцева и др., 1999]. Незважаючи на значну кількість робіт, ця ферментна система (і особливо її NADH-залежний ланцюг) при цілому ряді несприятливих впливів на організм залишається ще недостатньо вивченою, а наявні дані літератури досить суперечливі. Дані сучасної літератури свідчать про те, що одним з могутніх факторів-модифікаторів біомембран є іонізуюча радіація [С.Т. Рыскулова, 1986, Б.И. Поливода и др., 1990, А.Ю. Сунгуров, 1989, В.В. Товстяк, 1999], причому ступінь її впливу на організм істотно залежить від повноцінності раціону харчування, який може приводити як до посилення ушкоджуючої дії радіації, (при незбалансованості раціону харчування) [В.Я. Береза, Г.С. Яцула, 1994], так і значному її зменшенню (при повноцінному раціоні харчування, збагаченому вітамінами, іншими біологічно-активними сполуками і т.д) [Тутельян В.А., 1996, В.М. Корзун и др., 2002, В.В. Ванханен и др., 2003]. З

Скачати безкоштовно цей реферат: "NADH-Залежна монооксигеназна система мікросом печінки тварин при дії іонізуючого випромінювання та аліментарних факторів (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати