Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Морфофункціональний стан тканин сечоводу при зшиванні його різними хірургічними нитками в експерименті (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського СТАВНИЧИЙ Олексій Сергійович УДК [611.61:616-001-092.9] -089 Морфофункціональний стан тканин сечоводу при зшиванні його різними хірургічними нитками в експерименті 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Сімферополь - 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у вищому державному навчальному закладі України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України (м. Полтава). Науковий керівник: Заслужений діяч науки і техніки України доктор медичних наук, професор СкрипнІков Микола Сергійович, вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України (м. Полтава), професор кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Фоміних Тетяна Аркадіївна, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії; доктор медичних наук, професор ТОПОРОВ Геннадій Миколайович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, професор кафедри ендоскопії, хірургії і топографічної анатомії. Захист відбудеться “21” листопада 2007 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.600.02 при Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, Україна, АР Крим, м. Сімферополь, бул. Леніна, 5/7). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, Україна, АР Крим, м. Сімферополь, бул. Леніна, 5/7) Автореферат розісланий “18” жовтня 2007 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Г.О. Мороз ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. урахування відповідності темпу розсмоктування і швидкості загоєння рани (В.С. Калнберз з співавт., 1988) та абсолютно|цілком| певний антимікробний ефект (Ю.А. Фурманов з співавт., 1985) являються основною якістю шовних матеріалів, що розсмоктуються (РШМ). До останнього часу наголошувалось на прагненні розробників хірургічних ниток уповільнити швидкість розсмоктування ниток по відношенню до загоєння, а тривалі терміни резорбції розглядалися як гідність РШМ. Даний підхід збагатив арсенал РШМ рядом синтетичних ниток, створених на основі полігліколієвої, молочних кислот, пара-диоксанона з терміном розсмоктування більше 180 діб (Davis & Geck, American Cyanamid Сo., 1994). Численні літературні дані підкреслюють ефективність використання ХШМ як засобів цілеспрямованої доставки лікарських засобів (ЛЗ) в осередок ураження. В той же час залишаються практично не розробленими принципи регуляції процесів загоєння операційних ран з використанням фармакологічних препаратів метаболічної дії, імобілізованих на хірургічних нитках. Необхідність стимуляції процесів загоєння операційних ран має значення при хірургічних втручаннях у осіб зі зниженими пластичними властивостями тканин і їх сповільненому загоєнні (у хворих із злоякісними новоутвореннями, променевими ураженнями, старечого віку, ослаблених супутніми хронічними захворюваннями) (А.А. Бабанин с соавт., 1995; О.М. Проніна, 2001), а також в практиці військово-польової хірургії (Г.Г. Белозерская с соавт., 1998). на підставі експериментальних досліджень В.А. Костенко (2002) виникла пропозиція введення етонію до складу шовних матеріалів (РШМ), що розсмоктуються, які найчастіше застосовуються в ході урологічних операцій. Як матеріал-носій було запропоноване використання біофілу (Пат.22977 А України, МПК A61L17/00. Cпосіб одержання резорбтивного шовного матеріалу /Скрипніков М.С., Романцев О.Ю., Костенко В.О., Проніна О.М., Кушпільов А.І., Конопля М.М. (Україна). - (97031199; Заявл. 18.03.97. Опубл.30.06.98, Бюл.3), що володіє разом з цінними біологічними властивостями відповідними технічними і фізико-хімічними характеристиками. Встановлено, що введення етонію до складу шовних матеріалів, що розсмоктуються, істотно стимулює проліферацію фібробластів в паравульнарних тканинах нирок, сечового міхура і товстої кишки собак, сприяє ранішій регенерації

Скачати безкоштовно цей реферат: "Морфофункціональний стан тканин сечоводу при зшиванні його різними хірургічними нитками в експерименті (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати