Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Морфофункціональний стан тимусу, гіпофізарно-тиреоїдної системи та оптимізація лікування дітей раннього віку, хворих на гостру пневмонію (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ТОКАРЧУК НАДІЯ ІВАНІВНА УДК: 611-018.5:611.831.1:613.953 Морфофункціональний стан тимусу, гіпофізарно-тиреоїдної системи та оптимізація лікування дітей раннього віку, хворих на гостру пневмонію 14.01.10 – педіатрія А в т о р е ф е р а т дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук КИЇВ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Вінницькому Національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Бережний В’ячеслав Володимирович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії №2 Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Марушко Юрій Володимирович, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії №3 доктор медичних наук, професор Сенаторова Ганна Сергіївна, Харківський державний медичний університет, завідувач кафедри госпітальної педіатрії доктор медичних наук, професор Абатуров Олександр Євгенович, Дніпропетровська державна медична академія, професор кафедри факультетської педіатрії і дитячих інфекційних хвороб Провідна установа: Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку Захист відбудеться 07.06.2007р. о 13-30_годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця МОЗ України (адреса: 01004, м. Київ, вул. Толстого, 10). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (01057, м. Київ, вул.. Зоологічна,3) Автореферат розісланий 28.04.2007 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор медичних наук, професор А.Я.Кузьменко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність проблеми. Пневмонія є одним із найпоширеніших захворювань дітей раннього віку, яке характеризується високим рівнем летальності, що робить цю проблему актуальною як з медичної, так і з соціальної точки зору [А.П.Волосовець, 2005]. Серед усіх соматичних захворювань у дітей раннього віку, незважаючи на існуючі методи профілактики і лікування, хвороби органів дихання продовжують займати значну питому вагу, що обумовлює необхідність пошуку резервів удосконалення діагностики, лікування та профілактики порушень, які виникають в організмі хворої дитини [Ю.Г.Антипкін, 2000; Ю.В. Марушко, 2006]. У структурі дитячої смертності гостра бронхолегенева патологія, в тому числі й пневмонія, займає третє місце після перинатальної патології та вроджених вад розвитку [В.Г.Майданник, 2002]. Незважаючи на те, що в останні роки в клінічну практику було впроваджено цілу низку високоефективних антибактеріальних засобів, проте не вдалось істотно знизити показники захворюваності та летальності від пневмонії [А.П.Волосовець, 2004]. Велике значення для прогнозу даного захворювання, характеру його перебігу, розвитку ускладнень та одужання має здатність дитячого організму до імунної відповіді [В.В.Бережний, 2004; Л.І.Чернишова, 2005; W.Savino et al., 2000]. Імунна система з її центральним органом загрудинною залозою поряд із нервовою і ендокринною системами є інтегруючою, відповідальною за збереження постійності внутрішнього середовища, особливо організму дитини у ранньому віці [Н.Н.Володин, 2001]. Основну увагу при вивченні патології бронхолегеневої системи у дітей раннього віку приділялось синдрому збільшеної загрудинної залози [О.В. Тяжка, 1997; Ю.П.Ткаченко 1998; Woywodt A., 1999]. Проте не менш актуальною була і залишається проблема клінічного перебігу патології у дітей раннього віку зі зменшеним тимусом [Res P., 1999; Webster J., 2002]. Причому відсутня оцінка клінічного перебігу гострої пневмонії у дітей раннього віку зі зменшеною загрудинною залозою. Однією із причин маловивченого перебігу захворювань у дітей зі зменшеним тимусом може бути відсутність або різнобічність підходів до оцінки морфометричних критеріїв загрудинної залози у

Скачати безкоштовно цей реферат: "Морфофункціональний стан тимусу, гіпофізарно-тиреоїдної системи та оптимізація лікування дітей раннього віку, хворих на гостру пневмонію (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати