Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Морфофункціональні зміни в легенях при дії екзо- та ендогенних факторів (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ ГАШКОВА Людмила Анатоліївна УДК 616.89+616.441–008.6]–02:616– 001.26/.29(477)–036–07–08–035. Психічні розлади у ліквідаторів наслідків чорнобильської катастрофи, що страждають на тиреопатії у віддаленому періоді (клініка, діагностика, підходи до лікування) 14.01.16. – психіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України. Науковий керівник доктор медичних наук, професор Табачніков Станіслав Ісакович, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, відділ соціальної та екстремальної психіатрії, завідувач відділу Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Чабан Олег Созонтович, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, сектор пограничних станів та соматоформних розладів, завідувач сектору доктор медичних наук, професор Мішиєв В’ячеслав Данилович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра дитячої, соціальної і судової психіатрії, професор кафедри Провідна установа: Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, м. Харків Захист відбудеться 26.01.2006 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.620.01 в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103 З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України Автореферат розісланий 25.12.2005 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наук Гриневич Є.Г. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) визнана однією з найбільших радіаційних катастроф у світі, внаслідок якої відзначається значний ріст різних захворювань, серед яких домінують психічні розлади (ПР) і поразки щитовидної залози (ЩЗ) (С.І. Табачніков, 1995, 1998, 2002; О.К. Напрєєнко, 1995, 2001; А.П. Чупріков, 1995; А.М. Морозов, 1998; А.Ф. Цыб, В.К. Иванов, 2001; А.М. Никифоров, Ю.Ю. Бонитенко, Н.М. Калинина, 2001; Д.Е. Афанасьев, 2003). За даними багатьох авторів захворювання центральної нервової системи (ЦНС) на даний час переважають, складаючи при цьому від 20 до 28% усієї вперше виявленої в учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на ЧАЕС патології (Л.О. Крижанівська, 1998; В.М. Пономаренко, А.М. Нагорна, Г.В. Оснач, 1998; О.О. Ревенок, 1999; С.В. Тітієвський, 1999; Ю.А. Александровский, 2001; Г.М. Румянцева, 2001; К.М. Логановський, 2002; В.Г. Бебешко, 2004 та інші). Останні дев'ятнадцять років знаменуються розширенням кола досліджень, присвяченим ПР в осіб, що зазнали різних патогенних впливів в результаті аварій і катастроф (А.М. Морозов, Л.А. Крижанівська, 1998; О.А. Ревенок, 1999; С.В. Тітієвський, 1999; О.К. Напрєєнко, А.І. Нягу, К.М. Логановський, Л.Л. Здоренко 2001; О.П. Панченко, 2001; Г.М Румянцева 2001; С.І. Табачников, Ю.А. Александровский, 2003; О.М. Пітик, 2003). Аналіз медичних наслідків Чорнобильської катастрофи (ЧК), їх динаміка і прогноз свідчать про те, що проблема підвищення ефективності медичної допомоги особам, що знаходилися під радіаційним впливом, зберігає актуальність не тільки в найближчі роки, але й у тривалій перспективі (Н.Р. Хоменко, 2001; А.Ф. Цыб, В.К. Иванов, 2001; Д. Зупка, 2003). Різноманіття діючих на УЛНА екологічно шкідливих факторів навколишнього середовища, складність і затяжний характер виконання аварійно - рятувальних робіт у районі надзвичайної ситуації привели до значних фізичних навантажень і психоемоціональної напруги (В.М. Черепков, 1992; Н.Б. Холодова, Г.Д. Кузнецова, Г.А. Зубовский, 1996; І.Й. Влох, Л.В. Животовська,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Морфофункціональні зміни в легенях при дії екзо- та ендогенних факторів (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати