Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Морфофункціональні зміни нервових структур малого кола кровообігу в умовах експериментальної портальної гіпертензії (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ПРИМАЧЕНКО Валентина Іванівна УДК 611.018.8:[616.131+616.141+616.124.3+616.125]:616. Морфофункціональні зміни нервових структур малого кола кровообігу в умовах експериментальної портальної гіпертензії 14.03.01 – нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України. Науковий керівник доктор медичних наук, професор Ковальський Михайло Павлович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Дюбенко Кузьма Антонович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, професор кафедри нормальної анатомії; доктор медичних наук, професор Півторак Володимир Ізяславович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, професор кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії. Провідна установа Івано-Франківський державний медичний університет, кафедра анатомії людини, МОЗ України, м. Івано-Франківськ. Захист відбудеться “_7__” __червня___________ 2007 р. о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, м. Київ-57, пр. Перемоги, 34). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна, 1). Автореферат розісланий “_28_”__квітня________2007 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор медичних наук, професор Грабовий О.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Порушення венозного кровообігу, а саме портальної гемодинаміки все ще залишається актуальною медичною проблемою. Захворюваність, інвалідність хворих та висока смертність внаслідок портальної гіпертензії, найбільш частою причиною якої є цироз печінки неухильно зростає [Калита Н.Я. и др., 1995; Мамчич В.И., Шуляренко В.А., 2003; Никоненко А.С. и др., 2000; Котенко О.Г., 2000; Kriege E., 2000; Ozozco H. et al., 2003]. При портальній гіпертензії розвивається стійке підвищення тиску в системі ворітної вени, що призводить до розвитку значних змін всіх органів і систем організму [Мансуров Х.Х., 1997; Подымова С.Д., 1998; Сенякович В.М. и др., 1999; Мамчич В.И., Шуляренко В.А., 2003]. Синдром портальної гіпертензії включає регіонарний і центральний компоненти. Накопичені на сьогоднішній день дані свідчать про те, що при портальній гіпертензії відзначається збільшення тиску в правих відділах серця і малому колі кровообігу, зниження судинного тонусу в малому колі кровообігу і загального легеневого опору, наростання циркуляційних змін в системі легеневої артерії та функціональні порушення міокарда правого шлуночка серця [Моргунов Г.А. и др.,1987; Амосова Е.Н. и др., 1999; Wachsberg R.N. et al., 1995; Yu C.M. et al., 1996; Moller S. et al., 2001]. Дослідження фундаментальних складових патогенезу портальної гіпертензії зосереджено на морфологічних закономірностях адаптації і компенсації різних органів портального басейну, змінах інтрамуральних судин та нервових апаратів серця і судин малого кола кровообігу. Змінюючись в патологічних умовах, нервовий апарат, що регулює структурні зміни, визначає значною мірою хід патологічного процесу. Таким чином, аналіз доступної літератури, присвяченої портальній гіпертензії показав, що зовсім недостатньо вивчені нервові структури окремих камер серця та судин малого кола кровообігу, які реагують на порушення обмінних процесів, інтоксикацію, гіпоксію, недостатньо виявлені зміни внутрішньостінних нервових елементів малого кола кровообігу в умовах портальної гіпертензії, оскільки нервові апарати найбільш чутливо реагують на патологію і є пусковими механізмами багатьох порушень гемодинаміки, регулювання реституції і деструкції. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри оперативної

Скачати безкоштовно цей реферат: "Морфофункціональні зміни нервових структур малого кола кровообігу в умовах експериментальної портальної гіпертензії (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати