Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Морфофункціональні особливості підшлункової залози та нирок при набряковій формі гострого панкреатиту (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І.ПИРОГОВА КОСТЮК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ УДК 611-018.5:616.37:616.61:616.37-002 Морфофункціональні особливості підшлункової залози та нирок при набряковій формі гострого панкреатиту (експериментальне дослідження) 14.03.01 - нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Вінниця – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Півторак Володимир Ізяславович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Гумінський Юрій Йосипович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри нормальної анатомії доктор медичних наук, професор Ковальський Михайло Павлович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Провідна установа: Івано-Франківський державний медичний університет, кафедра нормальної анатомії Захист відбудеться “28” вересня 2005 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.05.600.02 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова 56). З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова 56). Автореферат розісланий “9” серпня 2005 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат медичних наук, доцент О.В. Власенко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Гострий панкреатит (ГП) є складною і досі невирішеною проблемою сучасної медицини (Кулачек Ф.Г. і співавт., 1999; Шалимов А.А. и соавт., 2000; Земсков В.С., Ковальская И.А., Кручина Е.А., 2000; Даценко Б.М., Тамм Т.І., Крамаренко К.О., 2004; Шор Н.А. и соавт., 2004.; Bredley E.L.,1999; Citone G. et al., 2001; Coyle W.J. et al., 2002; Connor S. et al., 2003; Gerontol, J. 2003; Isenmann R. et al., 2004). Аналіз даних сучасної літератури свідчить про те, що, незважаючи на багаточисельні дослідження, які стосуються структури підшлункової залози (ПЗ) при ГП, залишаються невисвітленими питання перебігу набрякової форми гострого панкреатиту. Тим більше, що за даними клінічних досліджень на цю форму захворювання ПЗ страждає 70-80% хворих панкреатитом (Савельев В.С. и соавт., 2003; Короткий В.М., Скидан Р.Ю., Колосович І.В., 2004; Благовестнов Д.А. и соавт., 2004). В роботах українських вчених (Ковальський М.П. і співавт., 1996, 1997, 2000) звертається увага на ураження судинного русла, нервових елементів підшлункової залози при експериментальній патології. Встановлені індивідуальні параметри ПЗ (об’єм та лінійні розміри) відповідно до антропометричних ознак на основі комп’ютерної томографії та ультразвукового дослідження (Гумінський Ю.Й., 2000). У літературі існують різні погляди на прогноз розвитку набряку в ПЗ при ГП (Нечитайло М.Е. и соавт., 2000; Доманский Б.В. и соавт., 2000; Радзиховский А.П., Бобров О.Е., Ткаченко А.А., 2001; Eland I.A. et al., 2002; Hughes C.B. et al. 1996; Kramer K.M. et al., 1999). Ряд авторів (Савельев В.С. и соавт., 1999; Баскакова З.И., Бечик С.Л., Харлашкина А.В., 2001; Дехтярёва И.И., 2003; Семенюк Ю.С., 2003) за результатами клінічних і експериментальних досліджень доводять, що в ПЗ після розвитку набряку та його лікування морфологічних змін не залишається. Залоза набуває звичної форми, стає м’якою на дотик, у повному об’ємі відновлюється її функція. Інші дослідники (Бойко В.В. и соавт., 2002; Шалімов О.О., Копчак В.М.,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Морфофункціональні особливості підшлункової залози та нирок при набряковій формі гострого панкреатиту (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати