Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Морфофункціональні особливості клоакальної сумки птахів (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОЛИЧ НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА УДК 619:591.435.194:636.5 Морфофункціональні особливості клоакальної сумки птахів 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України, м. Київ Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Хомич Володимир Тимофійович, Національний аграрний університет, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Рудик Станіслав Костянтинович, Національний аграрний університет, завідувач кафедри анатомії тварин ім. В.Г. Касьяненка кандидат ветеринарних наук, доцент Бирка Валентина Степанівна, Харківська державна зооветеринарна академія, доцент кафедри анатомії і гістології Провідна установа – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра цитології, гістології та біології розвитку Захист дисертації відбудеться "30" червня 2006 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, ауд. 65 З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімн. 41. Автореферат розісланий "26"травня 2006 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради _________________ Міськевич С.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Клоакальна сумка (КС) – це центральний орган імуногенезу птахів. Вона відсутня у ссавців і її аналог у представників цього класу тварин до цього часу не встановлений. Також невідомо, чи є цей орган у інших клоачних тварин (А.Ф. Киселева, Л.В. Чернышенко, 1984). Функції КС точно не з’ясовані. За сучасними даними у ній утворюються В-лімфоцити, ефекторні клітини яких забезпечують гуморальний імунітет (B. Glick 1978 - 1997; Э. Купер, 1980; А.Е. Вершигора, 1990; В.М. Апатенко, 1994; Р.П. Маслянко, 1999). Е.Н. Горышина, О.Ю. Чага (1990) повідомили, що в цьому органі здійснюється синтез імуноглобулінів усіх класів. Є відомості, що в КС утворюються Т-лімфоцити, роль яких остаточно не з’ясована. Припускають, що в ній відбуваються певні етапи диференціації Т-супресорних клітин, які мігрують у тимус (Р.П. Маслянко, 1999). Т.А. Мазуркевич (1998-2000), досліджуючи морфологію КС курей у пост-натальному періоді онтогенезу, встановила, що в її слизовій оболонці є структури, які характерні для периферичних органів імуногенезу. В зв’язку з цим було сформульовано припущення, що КС птахів може поєднувати в собі функції центрального і периферичного органів імуногенезу. Для підтвердження цього припущення необхідно більш повно досліджувати морфофункціональні особливості КС окремих видів свійських і диких птахів. Морфологія КС птахів вивчена недостатньо. Літературні дані, з цього питання, присвячені дослідженню КС окремих видів свійських птахів (Р.В. Коробкова, 1989; G.D. Butcher, R.H. Harms, 1989; A.G. Zapata, E.L. Cooper, 1990; В.С. Бирка, І.В. Яценко, 1999; Г.А. Красников, Н.И. Келеберда, 1999; В.С. Бирка, В.С. Харченко, 2001). До того ж вони суперечливі і неповні. До цього часу точно не встановлені будова епітелію слизової оболонки КС та її зовнішньої оболонки. Суперечливими є відомості про будову м’язової оболонки цього органа. Літературні дані про морфологію КС диких птахів практично відсутні. Індивідуальний розвиток КС, знання якого необхідні зооветспеціалістам при встановленні імунного статусу птахів певного віку, добре вивчений тільки у курей (Т.А. Литвин, 1997-1999). У інших видів свійських птахів онтогенез КС вивчений недостатньо (Т.Л. Студенцова, Л.М. Чернышова,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Морфофункціональні особливості клоакальної сумки птахів (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати