Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Морфофункціональні, цитологічні і молекулярно-генетичні характеристики нативних і кріоконсервованих ембріонів людини (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ ПЕТРУШКО МАРИНА ПАВЛІВНА УДК: 612.646:615.014.41:57.017 Морфофункціональні, цитологічні і молекулярно-генетичні характеристики нативних і кріоконсервованих ембріонів людини 03.00.19 - кріобіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Харків-2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України Науковий консультант: Офіційні опоненти: Провідна установа: академік НАН України, доктор медичних наук, професор Грищенко Валентин Іванович, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, директор ІПКіК НАН України, м.Харків доктор біологічних наук професор, Лівшиць Людмила Аврамівна, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, завідувач відділу геноміки людини, м.Київ доктор біологічних наук, професор, академік УААН Осташко Федір Іванович, Інститут тваринництва УААН, провідний науковий співробітник відділу біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин, м.Харків доктор біологічних наук, професор Гордієнко Євген Олександрович, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, завідувач відділу низькотемпературного консервування, м.Харків Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, Науково-дослідний лабораторний центр, м.Київ Захист відбудеться “17” листопада 2006 року о 13. 30 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 64.242.01 в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, 61015, Харків-15, вул.Переяславська, 23 З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, за адресою: 61015, Харків-15, вул.Переяславська, 23 Автореферат розісланий “15” вересня 2006 р. Учений секретар спеціалізованої Вченої ради, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Гольцев А.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. В Україні за останнє десятиріччя спостерігається стійка тенденція до депопуляції, основною причиною якої є зниження народжуваності. Крім того, безплідні шлюби складають 10-35% від загальної кількості пар репродуктивного віку. Тому для покращення демографічної ситуації важливо вирішення проблеми безплідного шлюбу (Грищенко В.І., 2003). За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій успішне, якщо в результаті отримана одноплідна вагітність без патологій розвитку (ESHRE Capri Workshop, 2000). Багатоплідна вагітність розглядається як ускладнення, оскільки зростає ризик передчасних пологів, народження дітей з низькою вагою та виникнення інших медичних, соціальних і економічних проблем (Калініна О.О., 2004). У зв'язку з цим виникає питання вибору ембріонів для трансплантації в порожнину матки пацієнтки, що, у свою чергу, передбачає визначення чітких морфологічних критеріїв, які відображають високий імплантаційний потенціал і генетичну повноцінність ембріонів. Не менш актуальними вважаються питання кріоконсервування ембріонів, які залишилися невикористаними після ембріоперенесення та їх селекції після заморожування-відігрівання (Gerris J., 2002). Запропонована альтернатива – культивування та трансфер бластоцисти - не є оптимальною, оскільки цієї стадії в умовах in vitro досягає не більш 50% ембріонів (Henman M., 2005). Відзначається, що для настання вагітності переніс у порожнину матки пацієнтки 4-клітинних ембріонів найбільш сприятливий (Jaroudi K., 2004). Науково-технічний прогрес у біології та медицині, у першу чергу розвиток репродуктивних технологій та методів генетичної діагностики, дозволяє на практиці здійснити профілактику уроджених аномалій розвитку і спадкоємної патології (Бариляк І.Р., 2003; Гречаніна О.Я., 2003; Запорожан В.М., 2003; Лівшиць Л.А., 2003). Незважаючи на широке використання методів кріоконсервування репродуктивних клітин і ембріонів людини, ще не отримано переконливих доказів щодо негативного впливу таких процедур на генетичний апарат. Виникнення різного роду ушкоджень може бути перешкодою для широкого використання кріоконсервованих ембріонів у методах допоміжних репродуктивних технологій. Наведені факти підтверджують актуальність і необхідність дослідження впливу факторів кріоконсервування на

Скачати безкоштовно цей реферат: "Морфофункціональні, цитологічні і молекулярно-генетичні характеристики нативних і кріоконсервованих ембріонів людини (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати