Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Морфо-функціональний стан яйцеклітини і зиготи в процесі їх розвитку у деяких квіткових рослин (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Кириленко Наталія Анатоліївна УДК: 581.4 [633.11 + 633.14 + 582.998.16] Морфо-функціональний стан яйцеклітини і зиготи в процесі їх розвитку у деяких квіткових рослин 03.00.05. - ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України, м. Одеса Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Бланковська Тамара Пилипівна, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, професор кафедри генетики і молекулярної біології Офіційні опоненти: член – кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Кордюм Єлизавета Львівна, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, завідувач відділом клітинної біології та анатомії рослин доктор біологічних наук, професор Паршикова Тетяна Вікторівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедрою фізіології та екології рослин Провідна установа: Ужгородський національний університет Захист відбудеться „_27” вересня 2005 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.14 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, пр-т Глушкова, 2, корпус 12, біологічний факультет, ауд. 434. Поштова адреса: 01033, Київ - 33, вул. Володимирська, 64, біологічний факультет, спеціалізована вчена рада Д 26.001.14. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 58. Автореферат розіслано “16_”_червня 2005 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О.В. Молчанець Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Робота присвячена цитометричному дослідженню розвитку яйцеклітини та зиготи у видів Triticum durum L., Triticum aestivum L., Secale sereale L. та Helianthus annuus L. Це викликано тим, що незважаючи на велику кількість публікацій [Васильев, Плиско, 1971; Герасимова - Навашина, Гуляев, 1971; Плющ, 1986; Батыгина, 2002] деякі сторони морфології та функціонування цих клітин залишаються невивченими, а численні вже відомі факти – непоясненими. Дослідження репродуктивної біології рослин, зокрема різних аспектів морфогенезу генеративних органів і ембріологічних процесів, є одним з важливих напрямків сучасної ботанічної науки. Вони мають вагоме значення для створення теорії індивідуального розвитку та вирішення дискусійних проблем філогенії і систематики рослин, прикладних завдань генетично-селекційних робіт. Вивчення морфо-функціональних особливостей генеративних структур актуально. Саме фаза зиготи є критичною, такою, на якій, з одного боку, закріплюється жорстка детермінація шляху розвитку зародка, а з іншого, за впливу сукупності несприятливих умов саме на цій фазі відбувається блокування розвитку. Зигота є самою невивченою і складною фазою ембріогенезу. Так, характер змін у розмірах зиготи в період її дозрівання (збільшення або зменшення) для різних видів не однаковий і не є універсальним. Ймовірніше всього, здатність зиготи змінюватись в об’ємі у порівняні зі зрілою яйцеклітиною є видоспецифічною рисою. І, якщо для деяких ембріональних структур (антиподи, синергіди і т. д.) виявленні особливості їх становлення і еволюції [Renzaglia, Jonson, Gates, 2001], то для зиготи такі дані відсутні. Суперечливими є також дані щодо зміни розмірів зиготи, а для більшості представників рослинного світу невідомі зовсім. Недостатня вивченість цього питання свідчить про необхідність подальших цитометричних досліджень. Успіхи таких досліджень у великій мірі залежать від збільшення кількості об’єктів, знання онтогенезу та філогенетичних взаємовідносин поміж різними таксонами рослин. На сучасному етапі розвитку ботанічної науки внаслідок багатьох фундаментальних досліджень, проведених останнім часом [Барна, 2002; Кордюм,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Морфо-функціональний стан яйцеклітини і зиготи в процесі їх розвитку у деяких квіткових рослин (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати