Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Морфо-функціональні принципи організації артеріального русла великого кола кровообігу (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ЗЕНІН ОЛЕГ КОСТЯНТИНОВИЧ УДК 611.13 Морфо-функціональні принципи організації артеріального русла великого кола кровообігу 14.03.01 - нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук КИЇВ - 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України (м. Донецьк). Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Кір`якулов Георгій Степанович, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького (м. Донецьк), завідувач кафедри анатомії людини. Офіційні опоненти: - доктор медичних наук, професор Черкасов Віктор Гаврилович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ), завідувач кафедри нормальної анатомії людини; - доктор медичних наук, професор Федонюк Ярослав Іванович, Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України (м. Тернопіль), завідувач кафедри нормальної анатомії людини; - доктор медичних наук, професор Яблучанський Микола Іванович, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України (м. Харків), завідувач кафедри внутрішніх хвороб, декан факультету фундаментальної медицини. Провідна установа: Луганський державний медичний університет МОЗ України (м. Луганськ), кафедра нормальної анатомії людини. Захист відбудеться “_7_” _квітня__2005 р. об. 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 34). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1). Автореферат розісланий “_04_”___березня______2005 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 доктор медичних наук, професор Грабовий О. М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність. Вивчення загальних морфо-функціональних принципів організації артеріального русла великого кола кровообігу є актуальною науковою проблемою, оскільки судинні захворювання значною мірою обумовлюють смертність та інвалідизацію населення (Дзяк Г.В., 1998; Кирьякулов Г.С., 2000). Висока частота зустрічаємості й особлива тяжкість цих захворювань вимагають вдосконалення знань у цій галузі й розробки нових, ефективніших способів їх діагностики та лікування, а також прогнозування результатів хірургічної корекції гемодинамічних розладів (Возиянов А. Ф., 2000; Скрипніков М. С., 2000; Антипов Н. В., 2001; Соколов В. В., 2003). Сьогодні стає очевидним, що прогрес медичної науки буде пов'язаний не тільки і не стільки з подальшим накопиченням фактичних знань, скільки з його творчим осмисленням (Бобрик И. И., Шевченко Е. А., Черкасов В. Г., 1991; Яблучанский Н. И., 2001, Пальцев М., 2004). У світлі сказаного вище слід додати, що “математична теорія” є найвдалішою формою організації знань, основою наукових досягнень (Тополов П. А., 2000; Кизилова Н. Н., 2004). Тому створення узагальнювальної теорії будови та пошук основних морфо-функціональних принципів організації артеріального русла великого кола кровообігу слід проводити в середовищі кількісних структурних закономірностей, що впливають на гемодинамічний опір артеріальної системи, головною функцією якої є транспортна. Це сприятиме вирішенню актуальних проблем практичної медицини. По-перше, сучасні цифрові технології прижиттєвої візуалізації артеріального русла відкривають нові можливості для діагностики його патології. Відсутність на сьогоднішній день кількісних критеріїв норми будови артеріальної системи істотно стримує розвиток цього перспективного напрямку клінічної медицини (Квятковская Т. А., 2000; Гуч А. А., 2000). По-друге, наявні способи оперативного лікування артеріальних стенозів (найчастішої причини гемоциркуляторних розладів) зводяться до реконструкції русла шляхом формування нових обхідних шляхів або механічного розширення звужених ділянок – балонної ангіопластики (БА) (Бокерея Л. А., 2002; Волков О. И., 2002).

Скачати безкоштовно цей реферат: "Морфо-функціональні принципи організації артеріального русла великого кола кровообігу (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати