Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Морфо-функціональні особливості регуляції активності адренокортикоцитів щура (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Національна Академія Наук України Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця  Токар Сергій Леонідович УДК 576.311.3/612.014.2/616.453 Морфо-функціональні особливості регуляції активності адренокортикоцитів щура 03.00.13 – фізіологія людини та тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана у відділі загальної фізіології нервової системи Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України Наукові керівники: академік НАН України, Костюк Платон Григорович директор Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України зав. відділом загальної фізіології нервової системи (ЗФНС) кандидат біологічних наук Лук'янець Олена Олександрівна провідний науковий співробітник відділу ЗФНС Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Офіційні опоненти: Доктор біологічних наук Стеченко Людмила Александрівна, професор кафедри гістології, цитології та ембріології національного медичного університету ім. О.О.Богомольця НАН України; Кандидата біологічних наук Войтенко Лариса Павлівна, старший науковий співробітник відділу нейрональних мереж інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Провідна установа: Інститут ендокрінології ім. В.П. Комісаренко АМН України. Захист відбудеться "15" березня 2005 р. о "14" годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д-26.198.01 при Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України за адресою: 01024, м. Київ, вул. Богомольця 4. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України за адресою: 01024, м. Київ, вул. Богомольця 4. Автореферат розісланий "09" березня 2005 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор біологічних наук Сорокіна-Маріна З. О. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність проблеми. Основною функцією секреторних клітин кори надниркових залоз є синтез стероїдних гормонів, серед яких найбільш відомими є кортизол, альдостерон та кортикостерон. Починаючи із 50-60 років минулого сторіччя було проведено багато досліджень, дозволивших виявити основні ферменти, які беруть участь у стероїдогенезі. Було також встановлено, що різні стадії стероїдогенезу відбуваються у різних компартментах клітини. Так загальним попередником усіх типів стероїдних гормонів є холестерол, він депонується, головним чином, у ліпідних краплях. Для залучення у першу реакцію стероїдогенезу холестерол транспортується до внутрішньої мембрани мітохондрії, де він перетворюється на прегненолон, за участю особливого ферменту (цитохрому Р450scc) та системи транспортування електронів, до якої входять ферредоксин оксидоредуктаза та ферредоксин. Наступне перетворення прегненолону на прогестерон або на 17–окси-прегненолон відбувається на мембранах гладенького ендоплазматичного ретикулуму (гЕПР). Вважається, що з мембранами гЕПР пов’язане проходження також і наступних реакцій стероїдогенезу, але для остаточного синтезу альдостерону та кортизолу проміжні продукти стероїдогенезу (11-дезоксикортикостерон або 17α-окси-11-дезоксикортикостерон) повинні знову потрапити на внутрішню мембрану мітохондрій, де і відбуваються остання стадія стероїдогенезу. Після проходження усіх перетворень готова молекула стероїдного гормону потрапляє у позаклітинне середовище і далі до кров’яного русла. Дослідження, що проводилися останнім часом в різних лабораторіях світу, показали, що синтез та секреція стероїдних гормонів в клітинах кори надниркових залоз контролюється біологічно активними речовинами, що мають різну природу та походження. Вони потрапляють у кору надниркових залоз з током крові або за рахунок дифузії крізь міжклітинну порожнину. Механізм дії цих біологічно активних агентів залишається ще багато в чому не вивченим. Так, до недавнього часу вважалось, що вплив адренокортикотропного гормону (АКТГ) на структуру та функцію клітин кори надниркових залоз опосередкований головним чином активацією цАМФ залежного каскаду, тоді як результати більш пізніх досліджень показали що месенджерні системи, які опосередковують дію АКТГ, по-перше, багатоканальні, по-друге містять

Скачати безкоштовно цей реферат: "Морфо-функціональні особливості регуляції активності адренокортикоцитів щура (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати