Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Mg2+,Са2+-АТФазна активність плазматичної мембрани гепатоцитів при дії 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та регулятора росту рослин івіну (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини ГЕРІЛОВИЧ Антон Павлович УДК 619:616.98:578.825.1-07 Хвороба марека: індикація і вивчення біологічних властивостей збудника та розробка засобів діагностики 16.00.03 - ветеринарна мікробіологія та вірусологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Харків – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН. Науковий керівник доктор ветеринарних наук, професор Білокінь Віктор Степанович, Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, головний науковий співробітник лабораторії біотехнології. Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор Апатенко Володимир Максимович, Харківська державна зооветеринарна академія, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології; кандидат ветеринарних наук Пархоменко Людмила Іванівна, Луганський національний аграрний університет МАП України, доцент кафедри мікробіології і вірусології. Провідна установа Сумський національний аграрний університет МАП України, кафедра вірусології, патанатомії та ветсанекспертизи. Захист відбудеться “25” жовтня 2005 р. о “13” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.359.01 в Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН за адресою: 61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83. Автореферат розісланий “20” вересня 2005 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор ветеринарних наук, професор _______________________ А.Ф. Бабкін ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Хвороба Марека (ХМ) має значне поширення серед свійської та дикої птиці майже в усіх країнах світу. Особливості патотипічної та сероваріантної структури збудника значно ускладнюють діагностику та заходи профілактики ХМ (Witter R., 1997; 2000). У більшості країн з розвиненим птахівництвом щороку хвороба Марека наносить значних економічних збитків – біля 1 млрд. $ США (Calnek B., 1998). Основним способом попередження цього захворювання в усьому світі є профілактика з використанням живих вакцин. Штами першого серотипу являють особливу небезпеку з точки зору утворення пухлин в організмі людини при контакті з живим вірусом (Laurent S., 2001; 2004). M. Parcells (2000, 2003) неодноразово вказував на взаємозв'язок між ВХМ-віремією та атеросклерозом людини. Циркуляція вірусу ХМ серед птахопоголів'я в Україні вивчена поверхнево, невідомо, які серо- і патотипи домінують. Розповсюдженню збудника сприяє необґрунтоване застосування імпортних полівалентних вакцин та вакцин, що містять вірус першого серотипу, яких на українському ринку зареєстровано понад 10 різновидів. Застосування полівалентних вакцин призводить до значної імунодепресії; при їх використанні можуть утворюватись рекомбінації вакцинних та патогенних штамів з непередбачуваними біологічними властивостями (vv i vv+-патотипів). В Україні не зареєстровано жодного діагностичного набору для індикації антигену вірусу хвороби Марека (ВХМ), або його генетичного матеріалу. Ще й досі патологоанатомічний розтин лишається єдиним діагностичним прийомом. Існує також еритроцитарний діагностикум для РНГА, проте цей метод дослідження має недостатню діагностичну інформативність і дозволяє виявити антитіла до збудника лише на пізніх стадіях інфекційного процесу. У зв’язку з цим індикація та вивчення біологічних властивостей польових ізолятів, розробка і впровадження засобів діагностики хвороби Марека є актуальними напрямками наукових досліджень. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась згідно з тематичним планом наукових досліджень ІЕКВМ, затвердженим Українською академією аграрних наук, у рамках завдання 07 „Розробити та впровадити комплексні системи діагностики, терапії і профілактики інфекційних хвороб птиці” (2000-2005 рр.), номер держреєстрації 0101U001612. Мета і задачі дослідження. Мета досліджень – з’ясування епізоотичної ситуації щодо хвороби Марека в Україні, індикація та вивчення біологічних

Скачати безкоштовно цей реферат: "Mg2+,Са2+-АТФазна активність плазматичної мембрани гепатоцитів при дії 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та регулятора росту рослин івіну (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати