Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Клініко-імунологічна характеристика і удосконалення лікування гострих респіраторних захворювань у дітей (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ КУНЕГІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА УДК 612. 017 + 616. 2 - 036. 11 - 053.5 Клініко-імунологічна характеристика і удосконалення лікування гострих респіраторних захворювань у дітей 14.01.10 – педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків - 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Луганському державному медичному університеті МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Єршова Ірина Борисівна, Луганський державний медичний університет, завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії № 1 з доглядом за хворими та педіатрії дитячими інфекціями Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Одинець Юрій Васильович, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри факультетської педіатрії; доктор медичних наук, професор Юліш Євген Ісакович, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб Провідна установа Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, кафедра факультетської педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Захист відбудеться “23” листопада 2005 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.609.02 при Харківський медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58) З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ Украіни (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58) Автореферат розісланий “ 18 ” жовтня 2005 року Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.609.02, кандидат медичних наук, доцент В.М. Савво ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) визначається тим, що вони займають перше місце серед усіх інфекційних захворювань у дітей та складають 60-80%, а за даними деяких авторів, до 96% інфекційних захворювань в дитячому віці (Ласиця О.І., 1998; Учайкін В. Ф., 2000; Одинець Ю.В., 2001; Мощіч П. С. та ін., 2002; Антипкін Ю.Г. та ін., 2002; Ходак Л.А., 2003). Найбільш високий рівень захворюваності реєструється серед дошкільників 3-6 років і школярів 7-14 років (Шостакович-Корецька Л.Р., 2000). Важливою проблемою є поліетіологічність ГРЗ (Возіанова Ж.І. та ін., 2001; Юліш Є.І. та ін., 2003; Єршов Ф.І., 2003; Андрущук А., 2004). Особливо велику роль займають віруси (50-60% респіраторних захворювань). Важливість проблеми ГРЗ підкреслюється їх масовим характером (Крамарев С.А., 2004). Щорічно в Україні на ці інфекції хворіє від 10 до 14 млн. осіб, що становить 25-30% усієї захворюваності в країні, і половина з них – діти (Аронова М.М., 2002). Реєстрована захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції не відповідає справжньому їх рівневі внаслідок росту затяжних, атипових форм (Антипкін Ю.Г. та ін., 2001; Чернишова Л.І. та ін., 2001). Вірогідно, що реєстрована захворюваність у 2-3 рази менша за справжню (Мироненко А.П., 2001). Поширеність гострих респіраторних захворювань серед населення пов’язана з широкою розповсюдженістю збудників, їх високою контагіозністю, загальною сприятливістю до інфекцій, розвитком резистентності до етіотропних препаратів (Ершов Ф.И., 2002). Поліетіологічність ГРЗ утворює значні труднощі для проведення етіотропної терапії внаслідок недостатності специфічних противірусних засобів для лікування ГРЗ у дітей (Бережний В.В. та ін., 2000; Крамарєв С.О., 2001). Значний економічний збиток від даної групи захворювань обумовлений як тимчасовою непрацездатністю батьків хворих дітей, так і великими витратами на амбулаторно-поліклінічне і стаціонарне лікування. По Україні щорічно економічні збитки від захворюваності під час епідемічного підйому рівня ГРЗ складають приблизно 2,5 млрд. гривень (Крамарєв С.О. та ін., 2000). Ці дані зумовлюють

Скачати безкоштовно цей реферат: "Клініко-імунологічна характеристика і удосконалення лікування гострих респіраторних захворювань у дітей (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати