Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Клініко-імунологічна характеристика бронхіальної астми в дітей з різними типами ацетилювання (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО ПРУНЧАК СВІТЛАНА ІВАНІВНА УДК: 616.248-053.2-097:577.1 Клініко-імунологічна характеристика бронхіальної астми в дітей з різними типами ацетилювання 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Львів – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Безруков Леонід Олексійович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Беш Леся Василівна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, професор кафедри факультетської та шпитальної педіатрії; доктор медичних наук, професор Банадига Наталія Василівна, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти. Провідна установа: Одеський держаний медичний університет МОЗ України, кафедра пропедевтики дитячих хвороб, м.Одеса Захист дисертації відбудеться “ 16 ” червня 2007 р. о 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.600.04 при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6. Автореферат розіслано “ 12 ” травня 2007 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наук, доцент А.І. Попович ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Бронхіальна астма у дітей є важливою та актуальною проблемою, що зумовлена, зокрема, зростанням числа летальних випадків, екстрених госпіталізацій хворих, погіршенням якості життя та поширенням інвалідізації дитячого населення (Ласиця О.Л., 2003; Беш Л.В., 2006; Yawn B.P.,2006). Найчастіше це пов’язано з тяжкою формою захворювання, яка визначається генетичними особливостями організму та несприятливим впливом навколишнього середовища (Волосовець О.П., 2001; Bousquet J., 2004; Altmuller J., 2005). З цього погляду актуальним та перспективним завданням медицини є пошук доступних, неінвазивних та інформативних параклінічних критеріїв ризику виникнення тяжкої бронхіальної астми та варіантів її розвитку (Огородова Л.М., 2004; Беш Л.В., 2005). Одним із подібних маркерів можна визнати генетично детермінований тип ацетилювання у хворих на бронхіальну астму, особливо в поєднанні з групами крові (Гавалов С.М., 2000; Chen Y.L., 2005). Ці дослідження набувають особливої актуальності та перспективності у зв’язку з тим, що всі сучасні протоколи лікування бронхіальної астми базуються на визначенні тяжкості захворювання (Наказ МОЗ України №767 від 27.12.2005; GINA –2004; Kwok M.Y., 2006). Водночас слід визнати, що критерії тяжкості, представлені в сучасних протоколах лікування бронхіальної астми, залишаються нечітко вираженими, особливо у хворих, які отримують протирецедивну контролюючу терапію. Незважаючи на чисельні дослідження, присвячені можливості оцінки ризику розвитку тяжкої бронхіальної астми на основі визначення типу ацетилювання та груп крові хворих, одержані результати вражають своєю суперечливістю та низькою інформативністю (Макарова С.И., 2000; Bottini N., 2005). З урахуванням цього, використання багатофакторного аналізу результатів комплексного обстеження хворих на бронхіальну астму з урахуванням типу ацетилювання та груп крові, на нашу думку, є більш перспективним стосовно визначення як критеріїв тяжкості захворювання, так і особливостей патогенезу бронхіальної астми, що дозволить, у свою чергу, підвищити ефективність лікування хворих, особливо за рахунок обгрунтування індивідуалізованих лікувально-профілактичних рекомендацій. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної

Скачати безкоштовно цей реферат: "Клініко-імунологічна характеристика бронхіальної астми в дітей з різними типами ацетилювання (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати