Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Клініко-епідеміологічні та патогенетичні особливості шигельозу, оптимізація лікувальних заходів (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ імені Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО Чемич Микола Дмитрович УДК 616. 926-07-036. 22-08 :579. 842. 15 Клініко-епідеміологічні та патогенетичні особливості шигельозу, оптимізація лікувальних заходів 14.01.13 – інфекційні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий консультант − заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Андрейчин Михайло Антонович, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, завідувач кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Дубинська Галина Михайлівна, Українська стоматологічна медична академія, завідувач кафедри інфекційних хвороб і епідеміології; доктор медичних наук, професор Нікітін Євген Васильович, Одеський державний медичний університет, професор кафедри інфекційних хвороб; доктор медичних наук, доцент Кириченко Павло Дмитрович, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, доцент кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. Провідна установа − Харківський державний медичний університет МОЗ України. Захист відбудеться “ 28 ” квітня 2006 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.614.01 при Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського АМН України за адресою: вул. Січневого повстання, 23, м. Київ, 01015. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського АМН України за адресою: вул. Амосова, 4, м. Київ, 03038. Автореферат розіслано “ 24 ” березня 2006 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат медичних наук В.В. Кононенко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність проблеми. Протягом багатьох років як в Україні, так і в усьому світі шигельоз (Ш) займає одне з провідних місць у структурі гострих кишкових інфекційних захворювань [М.А. Андрейчин, 2001, 2002; E. Nikitin et al., 2004; T.W. Sharp et al., 1995; O. Admoni et al., 1995]. Починаючи з 1998 р., спостерігається зростання захворюваності [С.Н. Бабаходжаев и соавт., 2001; В.И. Сергевнин и соавт., 2000, 2003]. Так, за даними Держкомстату України, захворюваність Ш збільшилася з 21,4 на 100 тис. населення у 1997 р. до 110,7 у 2000-му і на сьогодні залишається високою [Г.М. Дубинська і співавт., 2003; В.В. Гебеш і співавт., 1998]. В останні десятиріччя Ш характеризувався легшим перебігом, рідшим формуванням хронічних форм і зниженням летальності. Не останню роль у цьому відіграла переважна циркуляція S. sonnei [Н.А. Галушко і співавт., 2003; А.А Татаркина и соавт., 2001], а також підвищення санітарно-гігієнічного рівня населення. Це призвело до формування думки, що Ш − легке захворювання, яке не має ускладнень і тому не потребує медикаментозного лікування та госпіталізації (Н.Д. Ющук и соавт, 1999(. Але зараз ситуація істотно погіршилася: підвищився рівень захворюваності, почастішали випадки тяжкого та затяжного Ш, нерідко виникають тяжкі ускладнення (Л.Е. Бродов і співавт., 2000(. Знову відбувається зміна етіологічної структури Ш, провідне місце S. sonnei поступово займає S. flexnerі 2a (В.П. Куликов, 1998; В.И. Лучшев и соавт., 1996; Е.Л. Рямова і співавт., 2001(. Причини зміни етіології, а відповідно й еволюції епідемічного процесу залишаються недостатньо розкритими. Традиційна терапія Ш здебільшого недостатньо ефективна, а тому виникає необхідність інтенсифікації комплексного лікування (О.Л. Ивахив и соавт., 1998; О.С. Луцук, 1999; В.С. Копча, М.А. Андрейчин, 2004( та пошуку нових лікарських засобів [В.Н. Козько, 2001; П.Д.

Скачати безкоштовно цей реферат: "Клініко-епідеміологічні та патогенетичні особливості шигельозу, оптимізація лікувальних заходів (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати