Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Клініко-епідеміологічні та антропогенетичні аспекти карієсу зубів у практично здорових міських підлітків України (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РУДА Ірина Володимирівна УДК 616-071:572:616.314-002:613.956(477.44) Клініко-епідеміологічні та антропогенетичні аспекти карієсу зубів у практично здорових міських підлітків України 14.01.22 – стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Івано-Франківськ– 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор ГУНАС Ігор Валерійович, Вінницький національний медич- ний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України, директор науково-дослідного центру. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор КАЗАКОВА Римма Вікторівна, Івано-Франківський держав- ний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дитячої стоматології, доктор медичних наук, професор САМОЙЛЕНКО Андрій Валерійович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри дитячої сто- матології та стоматологів-інтернів. Провідна установа: Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, кафедра дитячої терапевтичної стоматології (м. Полтава). Захист відбудеться “12” травня 2006 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 Івано-Франківського державного медичного університету (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2). З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Івано-Франківського державного медичного університету за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7. Автореферат розісланий “10” квітня 2006 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор медичних наук, професор О.І. Дєльцова Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Карієс на сьогоднішній день є найбільш поширеним захворюванням порожнини рота людини (Лукиных Л.М., 2004, Zhang X.F., 2005). За даними ВООЗ, ураженість карієсом зубів населення більшості країн світу коливається в межах від 80 до 98 % і проявляє тенденцію до зростання, особливо у дітей (Чепель Л.І., 2005; Seibert W.Y. et al., 2004). У дітей і підлітків карієс зубів у зв’язку з його поширеністю і негативним впливом на стан здоров’я є однією з проблем, над якою наполегливо працюють вчені та практичні лікарі (Казакова Р.В. і співавт., 2005; Van Wyk P.J., 2004). Епідеміологічні дослідження свідчать, що інтенсивність карієсу зубів у дітей і підлітків України залишається досить високою і показники КПВ коливаються від 3 до 5,5 в залежності від регіону (Деньга О.В. і співав., 2004; Каськова Л.Ф. і співавт, 2004; Хоменко Л.О., 2004). З літератури відомо, що для виявлення схильності до карієсу зубів використовуються різні методичні підходи: оцінка гігієнічного стану порожнини рота (Леонтьев В.К., 2004; Levin L.R. et al., 2005), вивчення карієсрезистентності емалі зубів (Недосеко В.Б., 2002; Окушко В.Р., 2004), оцінка фізико-біохімічних властивостей ротової рідини (Taani D.S., 2004), наявність у порожнині рота карієсогенних мікроорганізмів (Кравець Т.П., 2004; Firla M.T., 2003), вивчення спадкової схильності до карієсу зубів (Донский Г.И. с соавт., 2001). Вказані способи прогнозування карієсу орієнтовані на окремі ланцюги його патогенетичних механізмів, які обумовлені екзо- та ендогенними факторами, і не враховують індивідуальні антропогенетичні особливості організму в цілому. Необхідно відзначити, що за останні десятиріччя в медицині значно підвищився інтерес до вивчення такої проблеми як співвідношення загальної і локальної конституцій людини, яка дозволяє визначити і прогнозувати своєрідність реактивних процесів, що відбуваються в будь-якому органі чи системі органів (Никитюк Б.М. с соавт., 1998; Bener A. et al., 2003). Карієс належить до групи захворювань, етіологічним фактором для яких є внутрішнє і навколишнє середовище, а на частоту виникнення і важкість перебігу суттєвий вплив має спадковість, що підтверджує його мультифакторіальну природу та необхідність вивчення за цих

Скачати безкоштовно цей реферат: "Клініко-епідеміологічні та антропогенетичні аспекти карієсу зубів у практично здорових міських підлітків України (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати