Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Iндивідуалізація методів декомпресії жовчних проток при механічній жовтяниці з використанням мініінвазивних оперативних втручань (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД імені М.М. ГРИШКА ЖУРАВЕЛЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА УДК 582.675.1: 581.9 + 502.753 (477) Рід paeonia l. природної флори України (біологія, кількісно-популяційний аналіз, охорона) 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України Науковий керівник кандидат біологічних наук, професор Морозюк Світлана Сергіївна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, професор кафедри ботаніки Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Соломаха Володимир Андрійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри ботаніки кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Горобець Василь Федорович Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, завідувач відділу квітникарства Провідна установа: Національний аграрний університет (кафедра ботаніки) Кабінету Міністрів України, м. Київ Захист відбудеться 24.06.2005 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.215.01 Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України за адресою: 01014, м. Київ-14, вул. Тімірязєвська, 1. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (01014, м. Київ-14, вул. Тімірязєвська, 1). Автореферат розісланий 20.05.2005 року Учений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат біологічних наук Н.І. Джуренко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Рослинам належить винятково важлива роль у природі і господарській діяльності людини. Внаслідок антропічного тиску скорочується чисельність популяцій окремих представників флори, здебільшого незворотно. Однією з причин скорочення популяцій нерідко є висока декоративність рослин. Саме таким є рід Paeonia L., який у природній флорі України представлений двома видами – Paeonia tenuifolia L. та P. daurica Andrеws. Вони занесені до Червоної книги України як рідкісні і зникаючі і належать до категорії загрозливого стану – вразливі. Чисельність популяцій цих видів неухильно зменшується, передусім у зв’язку зі знищенням їх місцезростань, оскільки природний ареал півоній пов’язаний зі степовими та гірськими фітоценозами, які або розорані, або знаходяться у рекреаційних зонах, де піддаються надмірному антропічному тиску. Рід Paeonia L. давно привертає увагу дослідників, проте й досі вивчений недостатньо. Немає одностайної думки щодо систематичного положення та об’єму окремих видів у межах роду і місця родини в системі Magnoliophyta. Всебічне і поглиблене вивчення таксономічних, біологічних, екологічних та інших особливостей видів також має важливе значення для організації їх охорони. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі ботаніки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова згідно з індивідуальним планом роботи аспіранта відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри на 2001-2005 рр. „Агротехнічні прийоми первинної культури багаторічних лікарських рослин” (реєстраційний код 0198U001680). Мета і завдання дослідження. Метою роботи було дослідження сучасного поширення Paeonia daurica і Paeonia tenuifolia в Україні, особливостей еколого-фітоценотичної приуроченості з оцінкою екологічної амплітуди, стану популяцій, вивчення особливостей біології цих рослин у природі та в культурі, розробка рекомендацій щодо їх збереження in situ та ex situ. Для досягнення мети передбачалося виконання таких завдань: • встановити таксономічний статус видів роду Paeonia L. природної флори України; • з’ясувати особливості сучасного поширення Paeonia daurica та P. tenuifolia, закартографувати всі відомі місцезнаходження їх в Україні; • визначити еколого-фітоценотичні особливості Paeonia daurica та P. tenuifolia в Україні; • дослідити біоморфологічні особливості, сезонний ритм розвитку, онтогенез

Скачати безкоштовно цей реферат: "Iндивідуалізація методів декомпресії жовчних проток при механічній жовтяниці з використанням мініінвазивних оперативних втручань (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати