Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Cyanophyta морської кам'янистої супраліторалі Криму (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г.ХОЛОДНОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ САДОГУРСЬКА Світлана Олександрівна УДК 581.526.323:582.232 (477.75) Cyanophyta морської кам'янистої супраліторалі Криму 03.00.05 - ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук К и ї в – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Нікітському ботанічному саду - Національному науковому центрі УААН (відділ флори, рослинності і заповідної справи). Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук Молчанов Євген Федорович, Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр УААН (пенсіонер). Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Царенко Петро Михайлович, Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, завідувач відділу фікології; доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Мінічева Галина Григорівна, Одеський філіал Інституту біології південних морів ім. акад. О.О.Ковалевського НАН України, заступник керівника. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна (кафедра ботаніки) Міністерства освіти і науки України, м. Харків. Захист відбудеться “14” березня 2005 р. о 1000 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України за адресою: Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, вул. Терещенківська, 2, м. Київ-1, МСП, 01601. Факс: (380) 44 224-10-64 З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України за адресою: вул. Велика Житомирська, 28, м. Київ-25, 01025. Автореферат розісланий “08” лютого 2005 року. Учений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат біологічних наук Виноградова О.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Інвентаризація видового складу альгофлори Азовського й Чорного морів є найважливішою частиною досліджень, спрямованих на виявлення біорізноманіття прибережних територіально-аквальних комплексів. У першу чергу це стосується існуючих і проектованих заповідних об'єктів. На цей час відповідно до Загальнодержавної програми формування Національної екологічної мережі України на 2000-2015 р. (2000 р.), ланцюг прибережноводних природних ландшафтів Азовського і Чорного морів формує окремий природний коридор міжнародного значення, що оточує територію України з півдня. У Криму сформовано перелік територій, пріоритетних для збереження біорізноманіття регіону, які є потенціалом для розширення й удосконалення природно-заповідного фонду (ПЗФ) (Выработка приоритетов..., 1999). Разом з тим, тільки для 20% об'єктів ПЗФ півострова існує науковий опис охоронюваного природного комплексу (Биоразнообразие Крыма...., 1997). З іншого боку, саме в береговій зоні морів сконцентровані економічні інтереси населення і зростає антропогенне навантаження на екосистеми. встановилася тенденція до скорочення ареалів і до зникнення окремих видів і цілих екологічних угруповань водоростей (Царенко та ін., 1998). Верхньою зоною бенталі є супралітораль. У безприпливних Чорному й Азовському морях вона розташована вище рівня вітрового нагону води і лише зволожується бризками прибійних хвиль. Серед організмів, які витримують екстремальні умови існування в супраліторалі (висока інсоляція, різкі і значні сезонні і добові перепади температури, сукупний вплив солоної і прісної води тощо), слід особливо виділити синьозелені водорості (Cyanophyta або Cyanoprocaryota). Завдяки їх масовому розвитку (і деяких видів лишайників), на твердому субстраті "чорна зона" супраліторалі (в англомовній літературі - "black zone") добре виділяється візуально. Чорноморські й азовоморські Cyanophyta, що є своєрідною візитною карткою супраліторального біотопу, раніше ніколи не були об'єктом спеціального альгофлористичного дослідження. Отже, інвентаризація видового складу Cyanophyta Чорного й Азовського морів дуже актуальна. Робота в цьому напрямку є невід'ємною частиною досліджень з виявлення біологічного різноманіття заповідних об'єктів і антропогенно змінених районів. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відділі

Скачати безкоштовно цей реферат: "Cyanophyta морської кам'янистої супраліторалі Криму (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати