Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Cтруктурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосистем чорногори (українські карпати) (реферат) / Сторінка: 5

Скачати безкоштовно цей реферат

108,5 тис.екз./м3), Mixodiaptomus tatricus (до 60,1 тис.екз./м3). Для цих видів відзначено найвищі значення біомаси (D. obtusa – до 1150 мг/м3; C. sphaericus – до 3349 мг/м3; E. vulgaris – 2280 мг/м3). Рис. 1. Картосхема екотопів та станцій відбору проб оз. Несамовите (ориг.): І – літораль з кам’янистим дном, ІІ – літораль з кам’янисто-мулистим дном і формаціями осоки, ІІІ – літораль з мулистим дном і формаціями осоки, IV – пелагіаль, V-X – другорядні біотопи осоко-сфагнової сплавини Як приклад вікової, статевої й розмірної структур досліджуваних видів ракоподібних у водоймах Чорногори розглянемо структурну організацію угруповання C. sphaericus у біотопі літоралі з мулистим дном та формаціями осоки оз. Несамовите. У червні частка самок з яйцями складає 18,5 %, а частка ювенільних особин – 15 % (найнижчий показник за вегетаційний період), високим є показник популяційної плодовитості Ер (у середньому – 0,37 яй./самка). Із зростанням чисельності особин у липні знижується плодовитість (у середньому – 0,14 яй./самка) і кількість яйценосних самок. У серпні спостерігаємо дещо протилежну ситуацію – зростання плодовитості й частки самок з яйцями при зниженні чисельності. Частка ювенільних особин протягом червня-вересня є дуже мінливою (15–70 %). У вересні різко зростає загальна чисельність особин разом з іншими показниками (плодовитість, біомаса, частка самок з яйцями). У жовтні, при максимальній чисельності й біомасі, з угруповання випадають ювенільні особини й самки з аміктичними яйцями, останніх повністю заміняють ефіпіальні (38–82 % від загальної чисельності особин виду), плодовитість сягає 0,38–0,8 яй./самка. У червні трапляються, в основному, великорозмірні особини завдовжки 0,36–0,44 мм, у липні-вересні середня довжина особин коливається в межах 0,24–0,32 мм, а в жовтні – 0,28–0,32 мм. Домінантними видами у ваговій структурі зоомікроценозів водойм Чорногори є E. vulgaris (50 % від загальної біомаси в оз. Несамовите; 66 % – в оз. Бребенескул), M. tatricus (21 % – оз. Несамовите; 31 % – оз. Бребенескул), D. longispina (13 % – оз. Несамовите: 2 % – оз. Бребенескул) С. sphaericus (9 % – оз. Несамовите). Зональний розподіл біомаси нижчих раків залежить від заростів макрофітів в акваторії водойми. Так, в оз. Несамовите на літораль, де є біотопи із заростями осок, припадає 5–15 % від загальної біомаси раків в озері, тоді як на літораль оз. Бребенескул, де водна рослинність відсутня, – 1 %. Біотопічний розподіл видів є нерівномірним. Обчислення qij (участь оселища в розміщенні виду), Fij (ступінь відносної біотопічної приуроченості) та картування водойми за середньою чисельністю видів у різних станціях показали, що кожен вид рачкового планктону віддає перевагу певним біотопам, а інших уникає. В оз. Несамовите D. longispina трапляється у всіх досліджених біотопах плеса, проте особини цього виду концентруються в пелагіалі (qij – 0,893; Fij – 0,911). Особин Peracantha truncata у пелагіалі не виявлено. Вид віддає перевагу біотопу ІІІ (qij – 0,961; Fij – 0,963). C. sphaericus трапляється у всіх біотопах плеса й сплавини і є найхарактернішим для біотопу ІІІ (qij – 0,544; Fij – 0,442). Alona affinis відсутня у пелагіалі (IV) й товщі води біля сплавини (IX). Вид віддає перевагу біотопу ІІІ (qij – 0,793; Fij – 0,785). Особини A. quadrangularis відзначені лише для біотопів ІІІ, IX і для деяких біотопів сплавини. З основних

Скачати безкоштовно цей реферат: "Cтруктурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосистем чорногори (українські карпати) (реферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати