Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Cтруктурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосистем чорногори (українські карпати) (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МИКІТЧАК ТАРАС ІГОРОВИЧ УДК: 504.45:502.7(23):565.3 Cтруктурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосистем чорногори (українські карпати) 03.00.16 – екологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Дніпропетровськ – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі зоології Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Царик Йосиф Володимирович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри зоології Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Чорнобай Юрій Миколайович, Державний природознавчий музей НАН України, директор; кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Барановський Борис Олександрович, Науково дослідний інститут біології Дніпропетровського національного університету, старший науковий співробітник Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Захист відбудеться "21" грудня 2005 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49050, МСП, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13, корпус 17, біолого-екологічний факультет, ауд. 611. З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, МСП, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13 Автореферат розісланий "21" листопада 2005 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, к. б. н. _______________ Дубина А.О. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Гірські гідробіогеоценози, як один із різновидів біогеоценозів, віддалені від джерел антропогенного забруднення, слугують еталонними системами для вивчення перебігу різноманітних природних процесів, позбавлених прямого впливу людини. Біоценози високогірних водойм є чутливими індикаторами стану навколишнього середовища. Постійний моніторинг або, щонайменше, періодичні дослідження ценотичних зв’язків різних компонентів біоти та гідрохімічних параметрів води, створюють можливість проведення індикації не лише гідробіоценозів, але й гірських екосистем взагалі на фоні аналізу стану забруднення атмосфери й кліматичних змін уцілому. Українські Карпати – важливий компонент екомережі України, найбільш репрезентативним районом яких є Чорногірський хребет. У Чорногорі сконцентровані угруповання аборигенних видів рослин, ендемічні та реліктові, рідкісні та зникаючі види флори й фауни, підвищена гетерогенність комплексів первинних та вторинних біогеоценозів з характерними для них біотичними та абіотичними факторами. Основними з абіотичних є такі, як: складна палеогеографічна історія, утворення льодовикових карів та гірських озер, роль рефугіуму для холодолюбних видів під час глобальних потеплінь. Зоомікроценози високогірних водойм Чорногори є прикладом гідрофауни гірських озер льодовикового походження. До складу зоомікроценозів ми відносимо в першу чергу нижчих ракоподібних, коловерток та найпростіших. Антропогенні фактори не мали істотного прямого впливу на формування фауністичного різноманіття у природних високогірних зоомікроценозах Карпат, тому ці водойми є еталонними для вивчення природних угруповань. Дані щодо зоомікроценозів Українських Карпат містяться лише в декількох роботах, багато районів цієї гірської системи в межах нашої держави є взагалі недослідженими, тоді як у світі цьому питанню присвячується значна увага. Загалом, гідробіогеоценози, на відміну від наземних біогеоценозів, вивчені недостатньо повно. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематики наукових досліджень лабораторії 41 “Охорона навколишнього середовища і збереження природних ресурсів” при кафедрі зоології Львівського національного університету імені Івана Франка як складову частину науково-дослідних держбюджетних тем: Бз-11Б “Сучасний стан та трансформаційні процеси в гідробіоценозах водойм західного регіону України, їх охорона та раціональне використання” (№ 0100U001458, науковий керівник – д.б.н., проф. Царик Й.В.), Бз-113Б “Фауністичне та мікробне

Скачати безкоштовно цей реферат: "Cтруктурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосистем чорногори (українські карпати) (реферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати