Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Cинтез, фізико-хімічні та біологічні властивості амідів (6-R-4-оксо-4Н-хіназолін-3-ІЛ) алкіл (арил) карбонових кислот (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО Шабельник Костянтин Петрович УДК 547.856.057/05:615.31 Cинтез, фізико-хімічні та біологічні властивості амідів (6-R-4-оксо-4Н-хіназолін-3-іл) алкіл (арил) карбонових кислот 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Львів – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету Міністерства охорони здоров’я України. Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор Коваленко Сергій Іванович Запорізький державний медичний університет, професор кафедри фармацевтичної хімії Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор Новіков Володимир Павлович Національний університет "Львівська політехніка", завідувач кафедри технології біологічно активних речовин, фармації та біотехнології доктор фармацевтичних наук, професор Георгіянц Вікторія Акопівна Національний фармацевтичний університет, завідувач кафедри якості, стандартизації та сертифікації Захист відбудеться 21.12.2007 року о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.600.02 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6). Автореферат розісланий 20.11.2007 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Гасюк Г.Д. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Систематичне дослідження хімії та фармакології похідних хіназоліну та його заміщених аналогів є актуальною проблемою понад сторіччя. В порівнянні з відомими для даного гетероциклу видами фармакологічної дії (нейролептична, снодійна, протисудомна, седативна, анальгетична, протизапальна, антиаритмічна, гіпоглікемічна та інші) на сьогодні встановлено ряд нових фармакологічних ефектів. Так, похідні хіназоліну є ефективними інгібіторами протеїнкінази, тирозинкінази, тимідилатсинтази, тубулінполімерази і проявляють виражену протиракову активність; неконкурентними інгібіторами АМРА- та NMDA-рецепторів, лігандами ГАМК-рецепторів, що дозволяє рекомендувати їх для лікування ішемії, гіпоксії, спазмів церебральних судин, хвороби Альцгеймера, шизофренії, депресії, затримки розумового розвитку тощо. Аналіз наукових публікацій, присвячених проблемі пошуку сполук з зазначеною дією, показує, що перспективним напрямком створення лікарських засобів церебропротекторної дії є імітація структури відомих лікарських препаратів, які були б подібні до структури екзогенних лігандів пептидних рецепторів, тобто пептидоміметиків або їх аналогів. Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених хімії і біології (4-оксо-4Н-хіназолін-3-іл)алкіл(арил)карбонових кислот та їх похідних, питання реакційної здатності, фізико-хімічних та біологічних властивостей вивчені недостатньо. Виходячи з цього, розробка методів синтезу амідів та анілідів (4-оксо-4Н-хіназолін-3-іл)алкіл(арил)карбонових кислот, дослідження фізико-хімічних властивостей, біологічної активності і встановлення взаємозв’язку між структурою та дією представляє безперечний інтерес як з теоретичної точки зору, так і в плані цілеспрямованого пошуку потенційних лікарських засобів. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Представлена робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Запорізького державного медичного університету за темою “Цілеспрямований пошук біологічно активних речовин в ряду п’яти- та шестичленних азагетероциклів та створення на їх основі лікарських препаратів" (№ держ. реєстрації 0102 U 002863) та Інституту фармакології і токсикології АМН України в межах спільної науково-дослідної роботи за темою „Дослідження антирадикальних та антиоксидантних властивостей похідних хіназоліну з метою пошуку фізіологічно активних сполук цитопротекторної дії на моделі хімічного ураження печінки” (Постанова Президії АМН України №1/5 від 12 січня 2004 р.). Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка препаративних методів синтезу амідів та анілідів (6-R-4-оксо-4Н-хіназолін-3-іл)алкіл(арил)карбонови кислот, вивчення їх будови за допомогою сучасних фізико-хімічних методів та спрямований пошук ефективних і малотоксичних речовин з антиоксидантною, антирадикальною, нейропротекторною, гепатопротекторною та протираковою активністю як

Скачати безкоштовно цей реферат: "Cинтез, фізико-хімічні та біологічні властивості амідів (6-R-4-оксо-4Н-хіназолін-3-ІЛ) алкіл (арил) карбонових кислот (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати