Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Cинтез, фізико-хімічні і біологічні властивості похідних 4-гідразинохіназоліну (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л.ШУПИКА НЕСТЕРОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 615.31:547.856.1].012.1.07 Cинтез, фізико-хімічні і біологічні властивості похідних 4-гідразинохіназоліну 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Київ 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України. Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор Коваленко Сергій Іванович, Запорізький державний медичний університет, професор кафедри фармацевтичної хімії Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор Цуркан Олександр Олександрович, Інститут фармакології та токсикології АМН України, головний науковий співробітник Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів доктор фармацевтичних наук, доцент Лесик Роман Богданович, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, доцент кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Провідна установа: Національний фармацевтичний університет МОЗ України, кафедра фармацевтичної хімії, м. Харків Захист відбудеться “__1_” ___липня___ 2005 р. о _11.00_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.04 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9). Автореферат розісланий “_27__” __травня__2005 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.613.04 Пилипчук Л.Б. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Пошук та створення нових оригінальних синтетичних лікарських засобів з різноманітними фармакологічними властивостями та механізмами дії є актуальним і перспективним завданням фармацевтичної та органічної хімії. В цьому плані особливу увагу привертають похідні 4-гідразинохіназолінів, які мають реакційноздатну функціональну групу, яка дозволяє вводити у хіназоліновий цикл різні за складністю молекулярні фрагменти та динамічно модифікувати їх будову з метою вивчення залежності "будова-біологічна активність". Крім того, серед похідних цієї гетероциклічної системи знайдено біологічно активні речовини, які проявляють антимікробну, фунгіцидну, протималярійну, протиракову, протисудомну, протиішемічну та інші види біологічної активності. Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених хімії і біології гідразинохіназолінів, багато питань щодо їхньої реакційної здатності, фізико-хімічних та біологічних властивостей вивчені недостатньо. Отже, поглиблене вивчення похідних 4-гідразинохіназоліну, їх синтез, дослідження фізико-хімічних властивостей, біологічної активності і встановлення взаємозв'язку між структурою та дією представляє безперечний інтерес як з теоретичної точки зору, так і в плані цілеспрямованого пошуку потенційних лікарських засобів. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Представлена робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Запорізького державного медичного університету за темою “Цілеспрямований пошук біологічно активних речовин в ряду п'яти- та шестичленних азагетероциклів та створення на їх основі лікарських препаратів" (№ держ. реєстрації 0102 U 002863). Тема включена до розділів звіту з наукової роботи кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету. Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є цілеспрямований синтез нових біологічно активних речовин в ряду похідних 4-гідразинохіназоліну і продуктів їх хімічних перетворень, вивчення їхньої будови за допомогою сучасних фізико-хімічних методів та пошук ефективних і малотоксичних речовин з антиоксидантною, протиішемічною, протисудомною, антиамнестичною, протираковою та протимікробною активністю як потенційних лікарських засобів. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: провести планування наукового експерименту на основі віртуального скринінгу похідних 4-гідразинохіназоліну з використанням комп'ютерних програм LogР ACDLabs та PASS CT (Prediction of Activity Spectra for Substances: Complex and Training); провести квантово-хімічні розрахунки, вивчити спектральні характеристики (УФ-, ІЧ-, ПМР-спектри) 4-гідразинохіназоліну для обгрунтування

Скачати безкоштовно цей реферат: "Cинтез, фізико-хімічні і біологічні властивості похідних 4-гідразинохіназоліну (реферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати