Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Chlorophyta континентальних водойм донецько-приазовського степу (Україна) (автореферат) / Сторінка: 8

Скачати безкоштовно цей реферат

проточних постійних водоймах, розташованих на виходах гранітів. 4.5. Приазовська низовинна фізико-географічна область. Континентальні водойми характеризуються низьким багатством Chlorophyta – 79 видів (80 вн. такс.). Вперше для флори України виявлено 8 видів (9 вн. такс.) та 2 роди (Maleochloris, Siderocellopsis). Найбільш багатим серед зелених водоростей у континентальних водоймах ПНЗ є клас Chlorophyceae (Sphaeropleales). Домінуючу роль у альгоценозах відіграють види класу Ulvophyceae. До провідних родин належать: Scenedesmaceae, Selenastraceae, Desmidiaceae, Chaetophoraceae, Ulotrichaceae, Chlorellaceae, Oocystaceae, Hydrodictyaceae, Ulvaceae, Spirogyraceae. До провідних родів увійшли: Desmodesmus, Cosmarium, Monoraphidium, Ulothrix Kьtzing, Enteromorpha Link in Nees et Esenbeck, Spirogyra, Acutodesmus, Raphidocelis Hindбk emend. Marvan et al., Uronema Lagerheim, Oocystis. Основне видове різноманіття зелених водоростей ПНЗ сконцентроване у водоймах А1-типу – 63,3 % та В1-типу – 44,3 %. Найбільша кількість нових та цікавих флористичних знахідок виявлена у солоних та солонуватих Приазовських озерах. РОЗДІЛ 5. Chlorophyta заповідників Донецько-Приазовського Степу Подано детальний аналіз різноманіття природних заповідників регіону – ЛПЗ і УСПЗ (окремо для кожного відділення). Розглянуто особливості вивчення різноманіття еталонних екосистем та аспекти виділення центрів різноманіття і репрезентативності водоростей у межах еталонних територій. Для кожного відділення відзначено особливості сезонних змін видового складу Chlorophyta. Визначено комплекс найпоширеніших та здатних до масового розвитку видів. 5.1. Луганський природний заповідник. Зелені водорості заповідника вивчені вперше. На території відділень ЛПЗ (СЛ, СС, ПС) виявлено 178 видів (195 вн. такс.) з 79 родів, що становить 32,9 % видового різноманіття зелених водоростей ДПС. 5.1.1. Відділення Станично-Луганське. Різноманіття зелених водоростей водойм СЛ становить 131 вид (144 вн. такс.). Вперше для флори України виявлено 3 види, Степової зони України – 11. СЛ є одним з центрів репрезентативності та різноманіття зелених водоростей СТР, ДПС та Степової зони України. Домінуюча роль належить класам Chlorophyceae (Sphaeropleales), Trebouxiophyceae (Chlorellales) та Zygnematophyceae (Desmidiales). До провідних родин належать: Scenedesmaceae, Selenastraceae, Oocystaceae, Chlorellaceae, Hydrodictyaceae, Closteriaceae, Characiaceae, Desmidiaceae, Radiococcaceae, Neochloridaceae. Комплекс провідних родів формують: Desmodesmus, Monoraphidium, Closterium, Scenedesmus, Acutodesmus, Cosmarium, Coelastrum, Dictyosphaerium, Lagerheimia, Tetrastrum. Основа видового різноманіття зелених водоростей СЛ сконцентрована у водоймах C1-типу – 91,6 %. Відповідно до складу зелених водоростей водойми СЛ визнаються як в-мезотрофні (A1-тип) та в-мезо-, еутрофні (C1-тип). Високий рівень багатства Chlorophyta водойм та їх самобутність свідчать про доцільність створення альгорезервату у межах СЛ. Основа альгорезервату: заплавні озера (Став та Красненьке), мета створення: збереження різноманіття Chlorophyta Сіверсько-Донецького меридіонального екологічного коридору. 5.1.2. Відділення Стрільцівський степ. Різноманіття зелених водоростей водойм СС становить 78 видів (83 вн. такс.). Вперше для флори України виявлений 1 вид 2 (вн. такс.), для флори Степової зони – 9 (11). Еталонна екосистема СС є одним з центрів репрезен-тативності зелених водоростей СТР та ДПС. Домінуюча роль належить класу Chlorophyceae (Sphaeropleales), у меншій мірі Zygnematophyceae (Desmidiales) та Trebouxiophyceae (Chlorellales). До провідних родин належать: Scenedesmaceae, Desmidiaceae, Closteriaceae, Selenastraceae, Phacotaceae, Chlamydomonadaceae, Hydrodictyaceae, Chlorellaceae, Oocystaceae, Radiococcaceae. Комплекс провідних родів формують: Cosmarium, Desmodesmus, Closterium, Pediastrum, Monoraphidium, Chlamydomonas, Acutodesmus, Pteromonas Seligo, Pandorina Bory, Crucigeniella Lemmermann. Основа видового різноманіття зелених водоростей СС зосереджена у водоймах С1-типу – 55,1 %. Відповідно до складу зелених водоростей водойми СС визнаються як оліго-в-мезотрофні (A1-тип), в-мезотрофні (С1-тип) та в-мезо-, еутрофні (С2-тип). Територія СС потребує оптимізації: р. Черепаха, що знаходиться у охоронній зоні, повинна бути включена до

Скачати безкоштовно цей реферат: "Chlorophyta континентальних водойм донецько-приазовського степу (Україна) (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати