Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Chlorophyta континентальних водойм донецько-приазовського степу (Україна) (автореферат) / Сторінка: 4

Скачати безкоштовно цей реферат

та ілюстрований 26 оригінальними рисунками нових і рідкісних для України таксонів, 46 фотознімками загальної будови та ультраструктури поверхні оболонок деяких представників відділу, а також супроводжується 42 картами поширення. Додаток Б. Різноманіття Chlorophyta водойм природних заповідників Донецько-Приазовського Степу, де у табличному вигляді наводяться дані про видовий склад Chlorophyta ЛПЗ (відділення: СЛ, СС, ПС) та УСПЗ (відділення: ХС, КМ, КФ). Додаток В. Основні водні об’єкти Донецько-Приазовського Степу, що містить 48 фотографічних знімки. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. Характеристика території досліджень На основі літературних відомостей подано фізико-географічну та гідрологічну характеристику регіону досліджень – Донецько-Приазовського Степу (ДПС), який згідно фізико-географічного районування (Географічна, 1993) складається з 5 областей: Старобільської схилово-височинної (СТР), Західно-Донецької схилово-височинної (ЗДН), Донецької височинної (ДНЦ), Приазовської височинної (ПВС), Приазовської низовинної (ПНЗ). Окремо розглянуті кліматичні особливості еталонних територій – Луганського природного заповідника (ЛПЗ), включаючи відділення: Станично-Луганське (СЛ), Стрільцівський степ (СС), Провальський степ (ПС) та Українського природного заповідника (УСПЗ), відділення: Хомутовський степ (ХС), Кам’яні Могили (КМ), Крейдова Флора (КФ). Рис. 1. Регіон досліджень у межах України (Атлас України, 1999-2000). РОЗДІЛ 2. Історія досліджень та сучасний стан вивчення різноманіття Chlorophyta водойм Степової зони України Спеціальних флористичних досліджень Chlorophyta водойм Степової зони в Україні не проводилося. В літературі наявні лише повідомлення гідробіологічного характеру. Відсутність флористичних зведень щодо зелених водоростей у межах конкретних територій Степу обумовлює проведення аналізу літературних даних за типами водойм. 2.1. Chlorophyta природних та штучних водойм. Відображено історію дослідження зелених водоростей водойм Степової зони України. Узагальнені дані засвідчують високу репрезентативність різноманіття зелених водоростей на рівні фізико-географічної зони, проте різні типи водойм досліджені не однаково. В цілому, згідно літературних відомостей, у водоймах Степової зони України виявлений 761 вид (846 вн. такс.) з 206 родів, з них у річках – 460 (505), лиманах – 399 (426), водосховищах – 300 (318), ставках – 169 (177), озерах – 192 (195), заплавних водоймах – 148 (152), каналах – 96 (99). 2.2. Chlorophyta заповідників. Оцінено загальний стан вивченості зелених водоростей у заповідниках країни, для яких наводиться 835 видів (918 вн. такс.) з 225 родів, що становить 41,0 % видового різноманіття Chlorophyta країни. Охарактеризований рівень вивченості зелених водоростей заповідників Степової зони, для яких відомо 275 видів (299 вн. такс.) з 99 родів, з них для біосферного заповідника Асканія-Нова – 27, Дунайського біосферного заповідника – 266 (289). Відомості про зелені водорості континентальних водойм Чорноморського біосферного заповідника та природних заповідників Єланецький степ, Казантипський, Опукський, Луганський, Український степовий – повністю відсутні. Це засвідчує незадовільний стан вивченості еталонних екосистем Степової зони України. 2.3. Chlorophyta Донецько-Приазовського Степу. Проведено аналіз літературних відомостей про поширення зелених водоростей регіону для кожного типу водойм. Дані про зелені водорості ДПС містяться у роботах присвячених вивченню гідробіонтів р. Сіверський Донець, гідробіологічного режиму каналу Сіверський-Донець – Донбас, санітарного стану водосховищ Донбасу. Усього, у межах ДПС, на основі літературних даних, згідно оригінального критикосистематичного аналізу, відомо 235 видів (246 вн. такс.) із 108 родів. У переважній більшості авторами вказані широкопоширені види. Рівномірної картини розподілу зелених водоростей у водоймах ДПС, відповідно до систематичного та територіального аспектів, не існує. РОЗДІЛ 3. Об’єкт, матеріали та методи досліджень Прийнята класифікаційна система Chlorophyta. Застосовано збірну, але узгоджену щодо сучасних поглядів систему відділу.

Скачати безкоштовно цей реферат: "Chlorophyta континентальних водойм донецько-приазовського степу (Україна) (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати