Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Chlorophyta континентальних водойм донецько-приазовського степу (Україна) (автореферат) / Сторінка: 3

Скачати безкоштовно цей реферат

досліджень різноманіття Chlorophyta ЛПЗ (відділення: СЛ, СС, ПС) та УСПЗ (відділення: ХС, КМ, КФ) передані до дирекцій цих установ, включені до їх "Літописів природи" та можуть бути використані як базисні при проведенні моніторингових досліджень альгофлори. Обґрунтована необхідність створення відповідного режиму охорони ділянок з найбільш високим рівнем різноманіття зелених водоростей. Основні положення роботи включені до лекційного курсу з ботаніки, географії рослин та екології для студентів Національного аграрного університету та Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Зібраний альгологічний матеріал (380 одиниць фіксованих проб) переданий до альготеки фікологічного сектору Національного гербарію "KW" та введений до її основного фонду. Особистий внесок здобувача. Представлена робота є самостійним оригінальним дослідженням, проведеним здобувачем наукового ступеня особисто. Протягом 1999-2000 рр. здійснено 22 експедиційних виїзди та зібрано 725 альгологічних проб. Проведені опрацювання альгологічного матеріалу та інтерпретація одержаних даних, критико-систематичний аналіз літературних та оригінальних відомостей, систематичний та флористичний аналізи. Проаналізовано закономірності розподілу зелених водоростей на території досліджень згідно ФГО і типів водойм. Визначено основні зв’язки різноманіття Chlorophyta ДПС з іншими територіями степової зони України. Встановлене різноманіття природних заповідників регіону досліджень (ЛПЗ та УСПЗ). Проведені культуральні дослідження морфологічної мінливості та онтогенезу Tetrachlorella alternans (G.M. Smith) Korschikov, а також електронно-мікроскопічні дослідження ультраструктури клітинної оболонки деяких представників порядків Sphaeropleales, Chlorellales та Desmidiales. Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи доповідалися на засіданнях відділу фікології (Київ, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005), сектору спорових рослин та грибів (Київ, 2003, 2004) та Вченої ради Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (Київ, 1999, 2001, 2004), а також альгологічної секції Українського ботанічного товариства (Київ, 2004). Матеріали дисертації були представлені на 15 конференціях і з’їздах національного та міжнародного рівня: "Актуальные проблемы современной альгологии" (Киев, 1999), "Актуальні питання ботаніки та екології" (Ніжин, 1999), "Актуальні проблеми ботаніки та екології" (Чернігів, Седнів, 2000), "11th Hungarian algological meeting" (Salgobanya, Hungary, 2000), "Екологічні проблеми водних екосистем та забезпечення безпеки життєдіяльності на водному транспорті" (Одеса, 2001), "Проблемы экологии Азово-Черноморского бассейна: современное состояние и прогноз" (Севастополь, 2001), "Актуальні проблеми ботаніки та екології" (Зноб-Новгородське, 2001), "Актуальні проблеми флористики, систематики, екології та збереження фіторізноманіття" (Львів, 2002), "ХІ З’їзд Українського ботанічного товариства" (Харків, 2003), "Актуальні питання ботаніки та екології" (Канів, 2004), "Актуальные проблемы современной альгологии" (Харьков, 2005), "Проблемы Черного и Азовского морей" (Севастополь, 2005), "Актуальні проблеми дослідження та збереження фіторізноманіття" (Умань, 2005), "Сучасні проблеми екології" (Запоріжжя, 2005), "IV з’їзд Гідроекологічного товариства України" (Карадаг, 2005). Публікації. Відповідно до теми дисертації опубліковано 30 наукових робіт, серед яких 7 статей (1 у співавторстві) у журналах "Альгология" (5), "Український ботанічний журнал" (1) та "Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка" (1), 19 тез доповідей (3 у співавторстві) та 4 окремих розділи у монографіях (у співавторстві). Обсяг роботи та її структура. Дисертаційна робота складається зі вступу, 7 розділів, висновків, списку літератури (675 бібліографічних джерел, з них 539 – кирилицею, 136 – латиною) і додатків, загальним об'ємом 680 сторінок. Основний зміст роботи викладений на 263 сторінках, з яких текстова частина займає 192 сторінки, робота ілюстрована 24 таблицями, 35 рисунками і включає 3 додатки. Додаток А. Конспект флори: "Chlorophyta континентальних водойм Донецько-Приазовського Степу", який містить відомості про 547 видів (607 вн. такс.)

Скачати безкоштовно цей реферат: "Chlorophyta континентальних водойм донецько-приазовського степу (Україна) (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати