Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Chlorophyta континентальних водойм донецько-приазовського степу (Україна) (автореферат) / Сторінка: 16

Скачати безкоштовно цей реферат

P., Levanets A. Diversity of freshwater green algae in reserves of Ukraine // 11th Hungarian algological meeting (Salgobanya, 16-19 May 2000). – P. – 37. Петльований О.А. Chlorophyta континентальних водойм Донецько-Приазовського Степу (Україна). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. – Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ, 2005. Дисертація присвячена вивченню зелених водоростей (відділ Chlorophyta) континентальних водойм Донецько-Приазовського Степу. Для водойм регіону наводиться 541 вид (607 вн. такс.) Chlorophyta, які належать до 164 родів, 55 родин, 22 порядків та 8 класів. Основою різноманіття Chlorophyta є класи Chlorophyceae, Zygnematophyceae, Trebouxiophyceae. Встановлено зменшення видового різноманіття Chlorophyta у водоймах регіону у напрямку з півночі на південь. Відповідно до видового різноманіття зелених водоростей у регіоні виділено три територіальні одиниці: південну, центральну та північну. Представлені відомості щодо різноманіття Chlorophyta Луганського природного заповідника (178 видів, 195 вн. такс.) та Українського степового природного заповідника (175 видів, 187 вн. такс.). Показано, що головним центром різноманіття зелених водоростей регіону є заплава системи р. Сіверський Донець. Обґрунтована необхідність створення альгорезерватів у еталонних екосистемах. Встановлено значну географічну диференціацію Chlorophyta різних фізико-географічних областей ДонецькоПриазовського Степу. Доведено видову самостійність Tetrastrum hortobagyi Hajdu. Досліджено будову бородавчастих структур Siderocelis irregularis Hindбk (Chlorellales) та Cosmarium pseudobroomei Wolle (Desmidiales). Підтверджено приналежність роду Tetrachlorella Korschikov до родини Oocystaceae. Ключові слова: Chlorophyta, водойми, Донецько-Приазовський Степ, різноманіття, Луганський природний заповідник, Український природний заповідник, альгорезерват. Петлеванный О.А. Chlorophyta континентальных водоёмов Донецко-Приазовской Степи (Украина). – Рукопись. Диссертация на соискание научной степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.05 – ботаника. – Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев, 2005. Диссертация посвящена изучению зелёных водорослей (отдел Chlorophyta) континентальных водоёмов Донецко-Приазовской Степи Украины. Для водоёмов региона приводится 541 вид (607 вн. такс.) Chlorophyta, принадлежащих к 164 родам, 55 семействам, 22 порядкам и 8 классам. Впервые для флоры региона приводится 306 видов (361 вн. такс.), Степной зоны Украины – 107 (126), Украины – 32 (41). Основу разнообразия Chlorophyta составляют классы Chlorophyceae – 248 видов (273 вн. такс.) из 92 родов, Zygnematophyceae – 163 (201) из 27, Trebouxiophyceae – 75 (76) из 28. Установлено уменьшение видового разнообразия Chlorophyta в водоёмах региона в направлении с севера на юг, согласно физико-географическим областям: Старобельская склоновозвышенностная – 396 (447), Западно-Донецкая склоновозвышенностная – 169 (177), Донецкая возвышенностная – 154 (168), Приазовская возвышенностная – 164 (169), Приазовская низменностная – 77 (78). В соответствии с видовым разнообразием зелёных водорослей в регионе выделено три территориальные единицы: северную – территория Старобельской области (наиболее богатая по числу видов и их обилию), центральную – Западно-Донецкая, Донецкая и Приазовская возвышенностная области (разнообразие зелёных водорослей умеренное, число видов для каждой из областей примерно одинаковое) и южную – Приазовская низменностная (зелёные водоросли представлены бедно). Разнообразие Chlorophyta водоёмов Донецко-Приазовской Степи характеризуется рефугиональным типом распределения, что связано со значительной антропогенной фрагментированностью региона. Разнообразие Chlorophyta ДПС принадлежит к десмидиево-сфероплеево-хлореловому типу. В спектр ведущих семейств вошли: Desmidiaceae – 104 вида (127 вн. такс.), Scenedesmaceae – 61 (76), Oocystaceae – 48, Closteriaceae – 27 (37), Selenastraceae – 35, Chlorellaceae – 26 (27), Chlamydomonadaceae – 22 (24), Spirogyraceae – 17 (20), Hydrodictyaceae – 12 (18), Chaetophoraceae

Скачати безкоштовно цей реферат: "Chlorophyta континентальних водойм донецько-приазовського степу (Україна) (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати