Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Chlorophyta континентальних водойм донецько-приазовського степу (Україна) (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО ПЕТЛЬОВАНИЙ Олег Анатолійович УДК. 582. 263: 285 (477. 6, 7) Chlorophyta континентальних водойм донецько-приазовського степу (Україна) 03.00.05 (ботаніка) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Науковий керівник: доктор біологічних наук ЦАРЕНКО Петро Михайлович, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, завідувач відділу фікології Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор КОСТІКОВ Ігор Юрійович Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кабінет Міністрів України завідувач кафедри ботаніки доктор біологічних наук КЛОЧЕНКО Петро Дмитрович Інститут гідробіології НАН України, завідувач відділу екологічної фізіології водяних рослин Провідна установа: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України, м. Харків Захист відбудеться " 20 " лютого 2006 р. о " 10 " годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за адресою: 01601, МСП, м. Київ-4, вул. Терещенківська, 2. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (01025, м. Київ-25, вул. Велика Житомирська, 28). Автореферат розісланий " 19 " січня 2006 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О.М. Виноградова ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИТСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Вивчення різноманіття водоростей України триває майже два сторіччя. Альгофлора країни є однією з найбільш досліджених у світі. На сучасній території України виявлено 4908 видів (6101 вн. такс.) водоростей з 894 родів (Царенко, Петлеванный, 2001), що становить 42 % видового різноманіття загальносвітової континентальної альгофлори та близько 10 % альгофлори світу (Царенко, Вассер, 2000; див. Norton et al., 1996). Проте, основною проблемою є емпіричність інформації щодо різноманіття водоростей в Україні за географічними, систематичними і екологічними параметрами, а також неоднаковий інтерес до вивчення альгофлори у різні періоди часу. Це ускладнює процес пізнання різноманіття водоростей різних регіонів країни та з’ясування їх альгофлористичної самобутності. Основу різноманіття водоростей України складає відділ Chlorophyta, який представлений 2039 видами (2586 вн. такс.) з 365 родів (Царенко, Петлеванный, 2001), що становить 41,5 % альгофлори країни за кількістю видів. Тому, вивчення цієї групи водоростей у флорі України становить особливий інтерес. Найменш дослідженим до теперішнього часу є різноманіття зелених водоростей у водоймах Степу України (див. Царенко и др., 1998), особливо у східній частині, яка є однією з найбільш антропогенно порушених у Європі (Донецько-Придніпровська промислова зона), що стало причиною значних трансформацій екосистем і в першу чергу водних. Враховуючи необхідність інвентаризації різноманіття водоростей та відсутність флористико-систематичних робіт, присвячених дослідженню Chlorophyta Донецько-Приазовського Степу (ДПС), актуальність обраної тематики набуває особливого значення. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у межах науково-дослідної теми відділу спорових рослин (фікології) Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України № 303: "Критико-систематичне, номенклатурне та флористичне вивчення спорових рослин України (на прикладі окремих груп)" (номер державної реєстрації 0202U006635), яка виконувалась протягом 1998-2002 рр. Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є встановлення видового різноманіття зелених водоростей (Chlorophyta) континентальних водойм ДПС, а також з’ясування їх систематичних та екологічних особливостей відповідно до природних умов регіону досліджень. Для досягнення поставленої мети були окреслені наступні задачі: 1. Вивчити видовий склад Chlorophyta континентальних водойм ДПС. 2. Визначити своєрідність

Скачати безкоштовно цей реферат: "Chlorophyta континентальних водойм донецько-приазовського степу (Україна) (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати