Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

1Н ямр in vivo для встановлення зв’язку між локальним станом головного мозку людини і магніторезонансними характеристиками церебральних метаболітів / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА РОЖКОВА Зінаїда Залманівна УДК 577.3:616-073. 8 1Н ямр in vivo для встановлення зв’язку між локальним станом головного мозку людини і магніторезонансними характеристиками церебральних метаболітів 03.00.02 – біофізика АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК ХАРКІВ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті фізики НАН України, м. Київ Офіційні опоненти доктор фізико-математичних наук, доцент Барановський Сергій Федорович, Севастопольський національний технічний університет, професор кафедри фізики (м. Севастополь); доктор біологічних наук, професор Кнігавко Володимир Гілярієвич, Харківський державний медичний університет, завідувач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики (м. Харків) Провідна установа Інститут теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України, м. Київ Захист відбудеться 10.02.2006 року о _15_годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.051.13 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-4. З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4. Автореферат розісланий 03.01.2006 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Гаташ С. В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. ЯМР є фундаментальним фізичним явищем, яке стало одним з найпоширеніших і найефективніших інструментів для досліджень у фізиці, хімії і біології. Отримання магніторезонансних (МР) зображень призвело до відкриття магніторезонансної томографії (МРТ) і in vivo магніторезонансної спектроскопії (МРС) і їх застосування у медицині для вивчення таких складних біологічних систем як головний мозок людини. Ці методи застосовують в різних галузях медичної науки і клінічної діагностики. Останнє значною мірою обумовлює важливість МР досліджень. Вивчення головного мозку людини на різних етапах його розвитку із застосуванням методів МРТ і МРС дозволяє спостерігати структурні і біохімічні вікові зміни мозку і виявляти їх зв’язки з його функціями. В in vivo 1Н спектрах головного мозку спостерігаються близько двадцяти сигналів церебральних метаболітів: N-ацетиласпартату (NAA), креатину (Cr), холіну (Cho), інозитолу (Ins) і деяких інших. Знаходження магніторезонансних характеристик протонів церебральних метаболітів (положень і інтенсивностей сигналів, часів релаксації) формує основу для кількісного опису вікових і регіональних залежностей метаболізму головного мозку в нормі і дає можливість сформулювати кількісні критерії для оцінки патологічних змін в центральній нервовій системі. Все це обумовлює актуальність досліджень, котрим присвячено цю дисертацію. Можливість отримання в одному in vivo дослідженні інформації про зв’язок між структурою органа і його функціями, стимулювало появу деяких нових напрямків в дослідженні головного мозку із застосуванням in vivo ЯМР спектроскопії. Одним з них є кількісний опис стану головного мозку на основі даних про вміст церебральних метаболітів. Для порівняння результатів досліджень, що проводяться у різних центрах, було розроблено методи визначення абсолютних (в одиницях моль/л) концентрацій церебральних метаболітів. Всі ці методи (методи внутрішнього і зовнішнього стандартів, урахування релаксаційного внеску і заповнення об’єму вимірювальної котушки, урахування об’єму цереброспінальної рідини, урахування клітинних компартментів) ґрунтуються на введенні різних калібрувальних коефіцієнтів до експериментально вимірюваних величин - амплітуд і інтегральних інтенсивностей сигналів. У такому способі подання даних виявляється великий розкид у значеннях вмісту церебральних метаболітів не тільки для різних експериментів, а й отриманих в одному дослідженні. Це зв’язано з відсутністю регулярного способу (теорії) введення калібрувальних коефіцієнтів, а головне з тім, що введення кожного такого коефіцієнта обумовлює

Скачати безкоштовно цей реферат: "1Н ямр in vivo для встановлення зв’язку між локальним станом головного мозку людини і магніторезонансними характеристиками церебральних метаболітів"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати