Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій Зміст Вступ……………………………………………………………….…………3 1. Роль бібліотечного фонду в системі наукових комунікацій……………… 5 2. Система наукових бібліотек України ………………………………………12 2.1. Національні бібліотеки України……………………………………… .12 2.1.1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського………12 2.1.2. Національна парламентська бібліотека України……………… .13 2.2. Галузеві бібліотеки України…………………………………………… 14 2.2.1. Державна наукова медична бібліотека України………………….14 2.2.2. Державна науково-технічна бібліотека України…………………15 2.2.3. Центральна державна научно-технічна бібліотека Гірничо-металургійного комплексу України………………… .………….15 2.3. Республіканські та обласні універсальні наукові бібліотеки………….16 2.3.1. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника……………………………………………………… 17 2.3.2. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка… .18 2.3.3. Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені О. Пчілки та інші……………………………… .…………………18 3. Засоби наукової комунікації у мережевому середовищі………………… 19 4. Електронний журнал як новий комунікаційний засіб…………………… 22 5. Бібліотечний фонд та Інтернет………………………………………………27 Висновок………………………………………………………… .………33 Список використаної літератури………………………….………………35 Вступ Одним з основних учасників системи соціальних комунікацій, що відіграє значну роль у становленні і розвиткові інфраструктурних основ науки і забезпеченні її зв’язків із соціумом, є бібліотека. Відповідно до викликів сьогодення бібліотеки включаються в широке поле нових відносин глобального інформаційного простору. Це потребує нового погляду на їх місце в системі наукової комунікації, функції, організацію, технології, управління, взаємодію з іншими соціальними підсистемами. Формування нового середовища соціальної взаємодії викликає проблеми в напрямі функціонування та розвитку бібліотек, їх подальшої інтеграції до системи соціальних комунікацій суспільства та підсистеми наукових комунікацій, у зв’язку з чим посилюються протиріччя: між рівнем розвитку системи соціальних комунікацій та рівнем інтегрованості науки України до світового інформаційного простору; між розмаїттям комунікаційних засобів і рівнем їх репрезентації в комунікаційній інфраструктурі сучасної української науки; між сучасними інформаційними технологіями та можливостями збереження результатів наукових досліджень у спеціалізованих документно-комунікаційних структурах наукових установ України; між рівнем вітчизняних наукових досягнень та характером, засобами, темпами наукового представництва у світових наукових інформаційних системах; між виробниками і споживачами наукового знання; між загальноцивілізаційною тенденцією до інтелектуалізації суспільної діяльності та рівнем організації умов діяльності наукових установ в Україні; між інтеграційними процесами в системі соціальних комунікацій та розгалуженістю інформаційно-комунікаційних структур науки. Подолання зазначених протиріч потребує формування ефективної системи наукової комунікації, в якій визначальна роль відводиться бібліотеці. Концептуального осмислення потребує проблема взаємодії соціально-комунікаційних структур в умовах розвитку інформаційного суспільства та переходу до суспільства знань. Зміни, що відбуваються в системі наукової комунікації, викликають трансформаційні процеси в структурно-функціональній діяльності бібліотек, які у свою чергу впливають на розвиток системи наукової комунікації. Реалізація принципу коеволюції з точки зору теорії соціальних комунікацій зумовлює формування узгоджених взаємозв’язків між елементами системи, встановлення спільних темпів їх розвитку із забезпеченням особливостей кожної з підсистем. Це передбачає необхідність поглиблення теоретичних узагальнень проблем комунікаційної взаємодії на засадах відстеження й аналізу процесів коеволюційного розвитку бібліотек і системи наукової комунікації, що є неможливим без дослідження еволюції системи наукової комунікації; виявлення трансформаційних змін глобального інформаційно-комунікаційного процесу, що складається з етапів збору, збереження, обробки, поширення і використання інформації та знань. Бібліотека в системі наукової комунікації розвивається відповідно до еволюційних процесів науки і системи соціальних комунікацій суспільства як сфери структурування і сталості розвитку суспільних підсистем. Бібліотека в результаті коеволюційних процесів з наукою і системою соціальних комунікацій набуває ознак нового інтеграційного підсистемного елементу, який формується під впливом автоматизації інфосфери

Скачати безкоштовно цей реферат: "Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій"


Інші реферати в категорії: Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство