Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Поняття про валеологію. Об’єкт, завдання та методологічні основи валеології (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Поняття про валеологію. Об’єкт, завдання та методологічні основи валеології Валеологія – комплекс знань в їх практичному доповненні про фізичне, психічне і моральне здоров’я людини при її взаємодії з оточуючим середовищем; про збереження і закріплення здоров’я з моменту народження і до глибокої старості, профілактику захворювань, про повернення до стану здоров’я після хвороби, про продовження здорового життя. Валеологію як науку про здоров’я індивідума, суспільства і Природи в цілому, можна поділити на індивідуальну і суспільну. Індивідуальна – направлена на збереження, примноження і відновлення здоров’я окремої конкретної людини. Тут органічно переплітаються: а) особиста гігієна; б) психогігієна; в) загартування; г) фізичне навантаження; д) раціональне харчування; е) методики систем оздоровлення. Іншими словами сюди входить все, що образно називається здоровим образом життя. Суспільна – це збереження і підтримка здоров’я суспільства, як фізичного, так і психічного, духовного, економічного і соціального. Предмет валеології – індивідуальне здоров’я людини. Здоров’я та хвороба – основні категорії наукового пізнання в медицині. Хвороба – це патологічний процес. Хвора людина втрачає активну самостійність у реалізації своєї життєвої установки, втрачає оптимальний зв’язок із середовищем. Згідно з В.П. Куликовим, індивідуальне здоров’я – це відсутність хвороби, здоров’я як норма і здоров’я як успішне пристосування. Правомірно говорити про здоров’я як динамічний стан, що дозволяє проявитись якомога більшій кількості видоспецифічних функцій при економній витраті біологічного субстрату, тобто здоров’я – це здатність індивіда проявляти свої біологічні та соціальні функції. За Б.Н. Чумаковим, здоров’я людини – процес збереження та розвитку її психічних та функціональних якостей, оптимальної працездатності та соціальної активності при максимальній тривалості життя. За даними Ю.П. Лисицина, факторами, які визначають здоров’я, є: здоровий спосіб життя – 50-55% екологічні фактори – 15-20% спадковість – 15-20% медицина – 10-15% Об’єктом уваги валеології є по-перше – здорова людина; по-друге – все її оточення і діючі фактори; по-третє – причини розвитку патологічного процесу, механізми повернення організму до стану здоров’я, захисно-пристосовні механізми, іншими словами – процеси виліковування, повернення до норми; по-четверте – профілактичні і оздоровчі заходи; і на кінець по-п’яте – причини, механізми і ознаки старіння і можливі шляхи профілактики як патології старіння, так і старіння в цілому. Принципи валеології: 1. Розуміння, що здоров’я фізичного тіла залежить від енергетичної, емоційної, інтелектуальної та духовної сфер людини. 2. Людина є здоровою, якщо вона цілісна та гармонійна з Природою, живе у відповідності зі своїми духовними завданнями. 3. Хвороба не є великим злом, яке необхідно негайно викорінити будь-яким чином, хвороба є сигналом до трансформації, вказівкою повернути в потрібному напрямку. 4. Здоров’я, не просто відсутність хвороби, а внутрішня життєва динамічна сила, що протистоїть хворобі. 5. Дійсне здоров’я досяжне для кожного. Людина може бути здоровою настільки, наскільки вважає це для себе можливим. Методологічні основи валеології: 1. Здоров’я людини розглядається як самостійна соц.-біологічна категорія, яка може бути кількісно та якісно охарактеризована та якою можна керувати – формувати, зберігати та зміцнювати. 2. Між здоров’ям і хворобою існує перехідний «третій» стан. 3. Підхід до людини та її здоров’я є інтегральним (системним) та холістичним (цілісним). Методи валеології – переважно природні. 4. Теоретичні принципи валеології відповідають завданням теоретичної медицини. Основні завдання валеології: 1. Розробка й реалізація уявлень про здоров’я, побудова діагностичних моделей і методів

Скачати безкоштовно цей реферат: "Поняття про валеологію. Об’єкт, завдання та методологічні основи валеології (реферат)"


Інші реферати в категорії: БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці